Skip to main content

References

[1] Baza podatkov umrlih IVZ in NIJZ

[2] Baza podatkov umrlih IVZ in NIJZ

[3] Zbirka podatkov o izdanih zdravilih na recept IVZ in NIJZ

[4] Zbirka podatkov o izdanih zdravilih na recept IVZ in NIJZ

[5] Zbirka podatkov iz Evidence začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih vzrokov IVZ in NIJZ

Select theme

Contributor

Dusan Nolimal