Skip to main content

Bevezetés

Háttér

Egészségkárosító hatások

Expozíciós utak

Kockázatértékelés

Diagnózis, kezelés

Összefoglalás

References

[1] Ungváry Gy., Morvai V. (szerk.): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010.

[2] International Labour Organization – ILO (2012): Ratifications of C018 – Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18). Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312163

[3] Ungváry Gy., Morvai V. (szerk.): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010.

[4] International Lead and Zinc Study Group (2014). Lead and Zinc Statistics. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx?from=13

[5] International Lead Association (2014). Statistics. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ldaint.org/lead-facts/statistics

[6] International Lead Association (2014). Lead Production. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ldaint.org/lead-facts/lead-production

[7] International Labour Organization – ILO, World Health Organization – WHO, European Commission – EC, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-Egészségügyi Intézet – OMFI (2002). ICSC 0052 Ólom. Hozzáférés 2014. november 25-én : http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF00/icsc0052_HUN.PDF

[8] Institut für Arbeitsschutz der DGUV – IFA (2014). Lead, Powder. GESTIS Substance database. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/008510.xml?f=templates&fn=default.htm

[9] Honig, R.E.: Vapor pressure curves for the more common elements. RCA Review. 1957 June (18) No.2. pp. 195-205. http://americanradiohistory.com/Archive-RCA-Review/RCA-Review-1957-Jun.pdf

[10] 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Letölthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.235400

[11] Baxter, P.J., Igisu, H., ‘Lead’, in Baxter, P.J., Aw, T-C., Cockcroft, A., Durrington, P., Harrington, J.M. (Eds.) Hunter's Diseases of Occupations, 10th Edition, CRC Press, 2010. pp. 188-198.

[12] Garza, A., Vega, R., Soto, E., ’Cellular mechanisms of lead neurotoxicity’, Med Sci Monit. 2006 Mar;12(3):RA57-65.

[13] Baxter, P.J., Igisu, H., ‘Lead’, in Baxter, P.J., Aw, T-C., Cockcroft, A., Durrington, P., Harrington, J.M. (Eds.) Hunter's Diseases of Occupations, 10th Edition, CRC Press, 2010. pp. 188-198.

[14] Barciszewska, M.Z., Szymanski, M., Wyszko, E., Pas, J., Rychlewski, L., Barciszewski, J., ’Lead toxicity through the leadzyme’, Mutat Res. 2005 Mar;589(2):103-10.

[15] Baxter, P.J., Igisu, H., ‘Lead’, in Baxter, P.J., Aw, T-C., Cockcroft, A., Durrington, P., Harrington, J.M. (Eds.) Hunter's Diseases of Occupations, 10th Edition, CRC Press, 2010. pp. 188-198.

[16] Ungváry Gy., Morvai V. (szerk.): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010.

[17] Varró, M.J., Gombkötő, Gy., Szeremi, M., Rudnai, P., Agócs, M.: Heves városban előfordult tömeges ólomexpozíció kockázati tényezői. Egészségtudomány. 2001, 45: 167-180.

[18] Tamburlini, G., Ebi, K., Menne, B., ’Children's special vulnerability to environmental health hazards: an overview.’, In: Tamburlini, G., v. Ehrenstein, O., Bertollini, R. (Szerk.) Children’s health and environment: A review of evidence. A joint report from the European Environment Agency and the WHO Regional Office for Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2002. pp. 18-28. Letölthető: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98251/E75518.pdf

[19] Todd, A.C., Wetmur, J.G., Moline, J.M., Godbold, J.H., Levin, S.M., Landrigan, P.J. Unraveling the chronic toxicity of lead: an essential priority for environmental health. Environ Health Perspect. Mar 1996; 104(Suppl 1): 141–146. Letölthető: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469569/

[20] Lin, J-L., Lin-Tan, D-T, Hsu, K-H., Yu, C-C. Environmental Lead Exposure and Progression of Chronic Renal Diseases in Patients without Diabetes. N Engl J Med 2003; 348:277-286. Letölthető: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021672

[21] Baxter, P.J., Igisu, H., ‘Lead’, in Baxter, P.J., Aw, T-C., Cockcroft, A., Durrington, P., Harrington, J.M. (Eds.) Hunter's Diseases of Occupations, 10th Edition, CRC Press, 2010. pp. 188-198.

[22] Ungváry Gy., Morvai V. (szerk.): Munkaegészségtan. Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010.

[23] Poór, G., Mituszova, M.: Saturnine gout. Baillieres Clin Rheumatol. 1989 3(1):51-61.

[24] National Institutes of Health (2012). NTP Monograph on Health Effects of Low-level Lead. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/hat/noms/lead/index.html

[25] Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (CLP rendelet). Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20131201

[26] Scientific Committee on Occupational Exposure Limits – SCOEL (2002), ‘Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for lead and its inorganic compounds SCOEL/SUM/83 January 2002’, European Commission. Employment, Social Affairs and Inclusion. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6506&langId=en

[27] National Institutes of Health (2012). NTP Monograph on Health Effects of Low-level Lead. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/hat/noms/lead/index.html

[28] International Agency for Research on Cancer – IARC, ’Volume 87 (2006) Inorganic and Organic Lead Compounds’, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/

[29] Vork, K, Carlisle, J., Brown, J.P., ‘Estimating Workplace Air and Worker Blood Lead Concentration using an Updated Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) Model’, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) California Environmental Protection Agency, 2013. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://oehha.ca.gov/air/risk_assess/PBPK2013.pdf

[30] International Programme on Chemical Safety – IPCS (1995). Inorganic lead. Environmental health criteria;165. World Health Organization. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc165.htm#PartNumber:5

[31] Sakai, T., ‘Biomarkers of Lead Exposure’, Industrial Health 2000, 38, 127-142.

[32] Vork, K, Carlisle, J., Brown, J.P., ‘Estimating Workplace Air and Worker Blood Lead Concentration using an Updated Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) Model’, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) California Environmental Protection Agency, 2013. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://oehha.ca.gov/air/risk_assess/PBPK2013.pdf

[33] Scientific Committee on Occupational Exposure Limits – SCOEL (2002), ‘Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for lead and its inorganic compounds SCOEL/SUM/83 January 2002’, European Commission. Employment, Social Affairs and Inclusion. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6506&langId=en

[34] Vork, K, Carlisle, J., Brown, J.P., ‘Estimating Workplace Air and Worker Blood Lead Concentration using an Updated Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) Model’, Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) California Environmental Protection Agency, 2013. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://oehha.ca.gov/air/risk_assess/PBPK2013.pdf

[35] Sakai, T., ‘Biomarkers of Lead Exposure’, Industrial Health 2000, 38, 127-142.

[36] International Programme on Chemical Safety – IPCS (1995). Inorganic lead. Environmental health criteria;165. World Health Organization. http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc165.htm#PartNumber:5

[37] A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20140325

[38] Európai Bizottság, ‘Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Letölthető: http://bookshop.europa.eu/hu/nem-koetelez-rv-ny-gyakorlati-tmutat-s-a-munk-juk-sor-n-vegyi-anyagokkal-kapcsolatos-kock-zatoknak-kitett-munkav-llal-k-eg-szs-g-nek-s-biztons-g-nak-v-delm-hez-pbKE6805058/

[39] Budavölgyi, A., Lászlóffy, M., Nagy, K., Sipter, E.: Lead exposure and lead poisoning caused by bullets in a shooting ground. CEJOEM. 2008, 14(4):315-320

[40] Varró, M.J., Gombkötő, Gy., Szeremi, M., Rudnai, P., Agócs, M.: Heves városban előfordult tömeges ólomexpozíció kockázati tényezői. Egészségtudomány. 2001, 45: 167-180.

[41] Európai Bizottság, ‘Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Letölthető: http://bookshop.europa.eu/hu/nem-koetelez-rv-ny-gyakorlati-tmutat-s-a-munk-juk-sor-n-vegyi-anyagokkal-kapcsolatos-kock-zatoknak-kitett-munkav-llal-k-eg-szs-g-nek-s-biztons-g-nak-v-delm-hez-pbKE6805058/

[42] Európai Bizottság, ‘Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Letölthető: http://bookshop.europa.eu/hu/nem-koetelez-rv-ny-gyakorlati-tmutat-s-a-munk-juk-sor-n-vegyi-anyagokkal-kapcsolatos-kock-zatoknak-kitett-munkav-llal-k-eg-szs-g-nek-s-biztons-g-nak-v-delm-hez-pbKE6805058/

[43] Cherrie, J.W., Howie, R.M., Semple, S., Monitoring for Health Hazards at Work, 4th ed., Wiley-Blackwell, Chichester, 2010, pp.

[44] A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20140325

[45] 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Letölthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.235400

[46] Institut für Arbeitsschutz der DGUV – IFA (2014). GESTIS International Limit Values Lead and inorganic compounds (as Pb). Hozzáférés 2014. november 25-én: http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx

[47] Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20140325

[48] Scientific Committee on Occupational Exposure Limits – SCOEL (2002), ‘Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for lead and its inorganic compounds SCOEL/SUM/83 January 2002’, European Commission. Employment, Social Affairs and Inclusion. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6506&langId=en

[49] Institut für Arbeitsschutz der DGUV – IFA (2014). GESTIS International Limit Values Lead and inorganic compounds (as Pb). Hozzáférés 2014. november 25-én: http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx

[50] 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Letölthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.235400

[51] Európai Bizottság, ‘Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Letölthető: http://bookshop.europa.eu/hu/nem-koetelez-rv-ny-gyakorlati-tmutat-s-a-munk-juk-sor-n-vegyi-anyagokkal-kapcsolatos-kock-zatoknak-kitett-munkav-llal-k-eg-szs-g-nek-s-biztons-g-nak-v-delm-hez-pbKE6805058/

[52] Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-Egészségügyi Intézet – OMFI, ‘Foglalkozási ólomexpozíció fém-ólom és az ólom ionos vegyületei’, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-Egészségügyi Intézet, Budapest, 2010. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.omfi.hu/letolt/20100805_Fogl_olomexp.pdf

[53] A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről. Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20140325

[54] Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-Egészségügyi Intézet – OMFI, ‘Foglalkozási ólomexpozíció fém-ólom és az ólom ionos vegyületei’, Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-Egészségügyi Intézet, Budapest, 2010. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.omfi.hu/letolt/20100805_Fogl_olomexp.pdf

[55] 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. Letölthető: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.235400

[56] Sakai, T., ‘Biomarkers of Lead Exposure’, Industrial Health 2000, 38, 127–142.

[57] Európai Bizottság, ‘Nem kötelező érvényű gyakorlati útmutatás a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméhez’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Letölthető: http://bookshop.europa.eu/hu/nem-koetelez-rv-ny-gyakorlati-tmutat-s-a-munk-juk-sor-n-vegyi-anyagokkal-kapcsolatos-kock-zatoknak-kitett-munkav-llal-k-eg-szs-g-nek-s-biztons-g-nak-v-delm-hez-pbKE6805058/

[58] A Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelméről. Letölthető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01994L0033-20140325

[59] A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről. Letölhető: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01992L0085-20140325

[60] 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. [11/01/2021]. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800033.NM

[61] Ungváry, Gy., Morvay, V. (szerk.): Foglalkozás-orvostani gyakorlati jegyzet. Országos Munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi Intézet, Budapest, 2007.

[62] Skerfving, F., Bergdahl, I.A., ‘Lead’, in Nordberg, G.F., Fowler, B.A., Nordberg, M. (szerk.) Handbook on the Toxicology of Metals. 4. kiadás. Elsevier, London, 2014. pp. 911-967.

[63] Apostoli, P., Porru, S., Duca, P., Ferioli, A., Alessio, L., ‘Significance and validity of a shortened lead chelation test’, J Occup Med. 1990 Nov;32(11):1124-9.

[64] Sokas, R.K., Atleson, J., Keogh, J.P., ‘Shortened forms of provocative lead chelation’, J Occup Med. 1988 May;30(5):420-4.

[65] Todd, A.C., Chettle, D.R., ‘In vivo X-ray fluorescence of lead in bone: review and current issues’ Environ Health Perspect. Feb 1994; 102(2): 172–177. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1567203/

[66] Baxter, P.J., Igisu, H., ‘Lead’, in Baxter, P.J., Aw, T-C., Cockcroft, A., Durrington, P., Harrington, J.M. (Eds.) Hunter's Diseases of Occupations, 10th Edition, CRC Press, 2010. pp. 188-198.

[67] Chisolm, J.J., ‘Evaluation of the potential role of chelation therapy in treatment of low to moderate lead exposures’, Environ Health Perspect. Nov 1990; 89: 67-74. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1567805/

[68] Kalia, K., Flora, S.J., ‘Strategies for safe and effective therapeutic measures for chronic arsenic and lead poisoning’, J Occup Health. 2005 Jan;47(1):1-21. Hozzáférés 2014. november 25-én. https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/47/1/47_1_1/_article

Further reading

Safe Work Australia. (2014). Review of hazards and health effects of inorganic lead – implications for WHS regulatory policy. Canberra: Safe Work Australia. Hozzáférés 2014. november 25-én: http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/review-of-hazards-and-health-effects-of-inorganic-lead-implications-whs-regulatory-policy

Barbosa, F., Tanus-Santos, J.E., Gerlach, R.F.,Parsons, P.J., ’A Critical Review of Biomarkers Used for Monitoring Human Exposure to Lead: Advantages, Limitations, and Future Needs’, Environ Health Perspect. Dec 2005; 113(12): 1669-1674. Hozzáférés 2014. november 25.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1314903/

Select theme

Contributor

Kudasz Ferenc