Ana içeriğe atla

Giriş

İşitme koruyucu, kullanıcının kulağına ulaşan gürültüyü azaltmak ve böylece aşırı gürültüden kaynaklanan işitme hasarı riskini azaltmak için kullanılır. İşitme koruyucunun etkinliği genellikle kişisel faktörler ve işyeri faktörleri ile sınırlıdır ve uyarı seslerinin duyulabilirliğini azaltabilir. Bu nedenlerden dolayı doğru işitme koruyucu seçilmeli ve dikkatle kullanılmalıdır ve işyerindeki gürültüyü azaltmak için alternatif olarak kullanılmamalıdır. Bu makale, Avrupa Birliği (AB) Direktifleri ve standart tavsiyelere uygun olarak işitme koruyucunun seçimi ve kullanımı hakkında rehberlik sunmaktadır.

İşitme Riski

Aşırı gürültüye maruz kalmak işitme duyunuzda onarılamaz hasara neden olur. Genellikle hasar her tekrar maruziyette kademeli olarak kötüleşir, ancak silah sesi ve patlamalar gibi bazı çok yüksek sesler anında hasara neden olabilir.

Uzun süreli maruziyetten kaynaklanan hasarlar

Uzun süreli maruz kalma, gürültülü bir meslekte veya işyerinde düzenli çalışmaktan kaynaklanabilir. Kulaktan beyne sinyal sağlayan reseptörler, çoğu zaman ses çok yüksek veya acı verici görünmeden aşırı gürültüden zarar görür. Reseptörler iyileşmez. Zamanla daha fazla reseptör hasar görür ve işitme kaybını artırır. Herhangi bir bireye yönelik risk normal olarak A ağırlıklı günlük veya haftalık kişisel gürültüye maruz kalma (bir iş günü veya haftadaki seviye ve süre cinsinden toplam gürültü miktarı) ile belirlenir.

Anlık hasar

Havai fişekler, silah sesleri veya patlamalar gibi çok yüksek sesler, anında işitme kaybına veya diğer işitme hasarlarına neden olan yaralanmalara sebebiyet verebilir. Ani hasar riski normalde sesin maksimum anlık C ağırlıklı pik ses basıncı ile belirlenir.

İşitme koruyucu nerede ve ne zaman gereklidir?

AB Fiziksel Ajanlar  (Gürültü) Direktifinin Gereklilikleri

AB Fiziksel Ajanlar (Gürültü) Direktifi [1], Avrupa Birliği dahilindeki ulusal yasalar için işçileri gürültü riskinden korumak için asgari temeli sağlamaktadır. Bu direktif, günlük veya haftalık kişisel gürültüye maruz kalma seviyesi ve maksimum anlık C ağırlıklı en yüksek ses seviyesi açısından alt ve üst eylem değerlerini ve sınır değerleri tanımlar (bkz. Tablo 1).    

Günlük kişisel gürültüye maruz kalma seviyesi (bazen LEX , 8h veya LEP, d olarak adlandırılır), bir kişinin toplam gürültü maruziyetinin çalışma günü boyunca hem seviye hem de süre cinsinden bir ölçüsüdür. Bu değer, 8 saatlik bir süre içinde eşdeğer maruziyeti verecek sürekli ses seviyesi olarak ifade edilir. Haftalık kişisel gürültüye maruz kalma seviyesi, hafta boyunca günlük gürültü maruziyetlerinin ortalamasıdır. Desibel logaritmik olduğundan, gürültüye maruz kalma seviyelerinin hesaplanması en iyi spesifik hesap makineleri kullanılarak yapılır [2] .

Maksimum C ağırlıklı pik ses basıncı seviyesi anlık bir değerdir. Uygun bir tepe (pik)seviyesi göstergesi olan bir ses seviyesi ölçer veya dozimetre ile belirtilebilir.

Tablo 1. Direktifin eylem ve sınır değerleri
Maruziyet ölçümü Düşük eylem değeri Üst eylem değeri Sınır değer
Günlük veya haftalık kişisel gürültüye maruz kalma seviyesi LEX, 8 saat (dB A ağırlıklı) 80 85 87
Maksimum tepe ses seviyesi LC, tepe noktası (dB C ağırlıklı) 135 137 140

Kaynak: Yazarın genel değerlendirmesi

Tehlikeli gürültüye maruz kalmayı önlemenin alternatif bir yolu yoksa, direktif, uygun ve doğru şekilde takılan kişisel işitme koruyucularını gerektirir. Bunlar, gürültüye maruz kalma düşük maruziyet değerlerini aşan tüm çalışanlar tarafından bulundurulurken, maruziyeti üst eylem değerlerinde veya üstünde olan çalışanlar işitme koruyucuyu kullanmalıdır. Koruyucular kulakta sınır değerinin altında maruz kalma için yeterli korumayı sağlamalıdır.

Risk altındakileri tanımlamak için risk değerlendirmesi kullanımı

Kimlerin üst eylem değerlerinin altında veya üstünde sese maruz kaldığını ve maruziyetlerine önemli ölçüde neden olan çalışma ortamları ve görevleri  belirlemek için bir risk değerlendirmesi gereklidir. Risk değerlendirmeleri işitme koruyucuya ihtiyaç duyanları, ne kadar koruma gerektiğini ve işitme koruyucuların ne zaman ve nerede kullanılması gerektiğini tanımlamalıdır. Her çalışanın günlük kişisel gürültü maruziyeti, çalışma günlerindeki her gürültülü görevin gürültü seviyesinden ve süresinden veya bir ses maruziyet ölçer(gürültü dozimetresi) kullanarak kişinin çalışma günü boyunca maruz kalma miktarının ölçülmesiyle hesaplanabilir. Ses seviyesinin zamanla nasıl değiştiğini kaydeden bir gürültü dozimetresi kullanılırsa, işitme koruyucunun kullanılmasının gerekebileceği önemli gürültülü dönemlerin ve görevlerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.    

Risk değerlendirmesinde, işitme koruyucu kullanımına karar verilirken güvenlik faktörlerini dikkate almak önemlidir. İşitme koruyucu, bir kişinin uyarı seslerini duyma yeteneğini azaltır. Örneğin, alarm duyulabilirliğini, araç hareketleri sırasında güvenli çalışmayı veya konuşma iletişimini dikkate almanız gerekebilir.

Yeterli koruma şarttır, ancak aşırı korumadan ve korumanın gerekli olmadığı yerlerde kullanılmasından kaçınılmalıdır.

En iyi koruyucunun seçimi

İşyerinde maruziyeti kontrol altında tutmak için kullanılan tüm koruyucuların CE işareti bulunmalıdır. Bu işaret, koruyucunun kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili 2016/425 Avrupa regülasyonunun[3] gerekliliklerini karşıladığını onaylar (normalde EN 352 serisindeki standartlara dayanır).  

İşitme koruyucusu türleri

Kulaklıklar

Şekil 1: Başın üstündeki bantla ve destekleyici baş bandıyla boynun arkasına takılan kulaklıklar Kaynak:
Şekil 1: Başın üstündeki bantla ve destekleyici baş bandıyla boynun arkasına takılan kulaklıklar 
Kaynak: Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı

Kulaklıklar, yastıklı bir conta ve ses emici bir astar ile sert plastik kaplara sahiptir. Kaplar gerilmiş bir kafa bandı ile kulakların üzerine sıkıca tutulur. Kulaklıkların takılması kolay ve hızlıdır ve takıldığında açıkça görülebilir. Gerdirilmiş kafa bandının doğru şekilde takılması önemlidir. Kafa bandı genellikle başın üzerine giyilir, ancak bazı kulaklıklarda başın arkasında gerilmiş bir kafa bandı bulunur. Bu durumda, normal olarak başın üzerine ikinci bir destek bandı takılır. Kulaklıklar her iki yönde de takılabilirse, performans her yönde farklı olabilir.

Barete monteli kulaklıklar

Şekil 2: Barete monteli kulaklıklar
Şekil 2: Barete monteli kulaklıklar 
Kaynak: Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı

Bazı kulaklıklar doğrudan baretlere takılır. Bunlar, ayrı baret ve kulaklıklardan daha güvenilir bir performans ve uyum sağlayabilir. Bununla birlikte, piyasadaki bazı baret ve kulaklık kombinasyonları sadece sınırlı sayıda kafa boyutuna uygundur ve bunları satın almadan önce herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Kulak tıkaçları

Şekil 3: kulak tıkaçları, ipli, bantlı kulak tıkaçları
Şekil 3: kulak tıkaçları,  ipli, bantlı kulak tıkaçları 
Kaynak: Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı

Kulak tıkaçları kulakta, normalde kulak kanalına veya kulak kanalı girişinin üzerine takılır. Kulak kanalını kapatarak koruma sağlarlar. Bazı kulak tıkaçları bir ipe veya gerilmiş bir banda takılabilir. Kulak tıkaçlarının takılması normalde kıyafetlerden ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlardan olumsuz etkilenmez, ancak doğru şekilde takılması zor olabilir. Üreticinin kullanım talimatlarını takip etmek önemlidir ve çoğu kullanıcı ilk kullanımda yardım ve bilgiye gereksinim duyar. Kulak tıkaçları kullanım esnasında gevşeyebilir ve kullanıcıların bunları takabilecekleri sessiz bir yere ihtiyaçları olacaktır. Kulak tıkaçları temiz ellerle takılmalıdır ve bu nedenle kirli veya tozlu işyerlerinde kullanımları uygun olmayabilir.

Özel kalıplı kulak tıkaçları

Şekil 4: Özel kalıplanmış kulak tıkaçları
Şekil 4: Özel kalıplanmış kulak tıkaçları 
Kaynak: Sağlık ve Güvenlik Laboratuvarı

Özel kalıplı kulak tıkaçlarının takılması daha kolay olabilir, ancak bağlantı veya kalıplama yanlışsa kötü performans gösterecektir. Kulak tıkaçları kullanılmadan önce üreticinin bireysel kullanıcı üzerindeki uyum testleri önemlidir ve genellikle koruyucunun kullanım ömrü boyunca düzenli tekrar uyum testleri gereklidir.

Çift koruma

Bir kulaklık veya kulak tıkacının tek başına yeterli azaltım sağlayamadığı durumlarda, kulak tıkacı ve kulaklık birlikte takılabilir (çift koruma). Ne yazık ki, kombinasyonun gürültü azaltımı, tek başına kullanıldığında kulaklık ve kulak tıkacı azaltım değerlerinden tahmin edilemez. Kombinasyon için ölçülen azaltım verileri gereklidir. Üreticiler bazı kulak tıkacı ve kulaklık kombinasyonları için veri sağlayabilir, ancak seçim sınırlıdır.

Özel Aksamlar

Bazı işitme koruyucuları, iletişimi kolaylaştırmak veya koruyucunun sessiz dönemlerde ses yalıtımın azaltmak için elektronik özelliklerle donatılmıştır. Diğerleri ek azaltım sağlamak için elektronik aksamları kullanır. Mekanik filtreler ayrıca bazı koruyucularda düz frekans tepkisi sağlamak için kullanılır.

Ses iyileştirme koruyucuları

Ses restorasyon koruyucuları, dış sesi kulağa aktarmak için koruyucuyu köprüleyen elektronik bir ses sistemi kullanır. CE işaretli cihazlarda sistem kazancı, geri yüklenen sesin güvenli bir seviyede kalmasını ve tam zayıflamanın yüksek düzeyde sesle gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bu cihazlar silah sesi gibi aralıklı yüksek seviyeli gürültülerde kullanışlıdır, burada silah ateşlendiğinde kullanıcının sessiz kaldığında etrafındaki sesleri net bir şekilde duymasına izin verir.

İletişim koruyucuları

İletişim koruyucuları, koruyucu içinde kablolu veya kablosuz iletişim sağlar ve ekip iletişimi için yararlı olabilir. Temel iletişim için tasarlanmış CE işaretli iletişim koruyucuları, yeterli duyulabilirliği sağlamak için potansiyel olarak tehlikeli seviyelerde ses sağlayabilir. Sadece eğlence için tasarlanmış cihazlar güvenli bir seviye ile sınırlandırılacaktır. Kullanılmadan önce bu cihazların uyarı seslerini ve alarmları maskelemediğini kontrol etmek önemlidir.

Düz tepkili koruyucular

Çoğu koruyucu, yüksek frekanslarda düşük frekanstan daha fazla zayıflama sağlar. Bu, sesleri boğuk ve bozuk yapar ve konuşma netliğini azaltır. Mekanik filtreler kullanan düz frekans tepki koruyucuları, düşük ila orta derecede zayıflama koruyucuları olarak mevcuttur. Genellikle müzisyenlere yöneliktirler, ancak işitme koruyucu kullanırken maksimum netlik ve minimum bozulma ile işitmesi gereken herkes için yararlıdır.

Aktif gürültü sönümleme

Sesi sönümlemek için eşit seviyedeki ancak zıt fazdaki ses kullanılabilir. Geliştirilmiş zayıflama sağlamak için bazı kulaklıklarda aktif gürültü sönümleme mevcuttur. 500Hz'e kadar düşük frekanslarda etkilidir. Bu tip kulaklıklar genellikle hava ve askeri taşımacılıkta kullanılır.

Doğru koruma miktarını seçme

Bir işitme koruyucusu, sınır değerinin üzerinde maruz kalmayı önlemeli ve ayrıca gürültüye maruz kalmayı üst eylem değerinin altına, tercihen alt eylem değerinin altına düşürmelidir. İşçilerin değişken maruziyetleri varsa, koruyucuların karşılaşılması muhtemel en kötü durum için yeterli olduğundan emin olmalısınız. Maruziyeti üst eylem değerinden 15 dB'den daha fazla azaltan koruyucuların normalde aşırı veya aşırı koruma sağladığı düşünülür. İşçiler aşırı korunursa, gereksiz izolasyon ve işitme güçlüğü yaşayacaklardır. Koruyucuyu çıkarmayı seçebilir ve işitme hasarı riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Herhangi bir koruyucunun sağladığı zayıflama, koruyucunun zayıflatma özelliklerine ve gürültünün frekans içeriğine bağlıdır. İşitme koruyucu takıldığında kulaktaki seviyeyi tahmin etmek için; farklı gürültü ölçümleri ve veri setleri kullanan üç standart yöntem vardır. Tablo 2 bunları özetlemektedir.

Tablo 2. Koruyucu zayıflatmayı tahmin etmek için gerekli bilgiler
Tahmin yöntemi Koruyucu verileri Ölçülen gürültü seviyeleri
Oktav bandı 2 3 Oktav aralıklarında varsayılan koruma değerleri Oktav bant spektrumu
HML (yüksek, orta ve düşük frekanslı zayıflama değerleri) [4][5] H, M ve L değerleri C ve A ağırlıklı Leq
SNR (tek sayı derecelendirmesi) [4][5] SNR değeri C-ağırlıklı Leq
Pik zayıflama [5] Değiştirilmiş H, M ve L değerleri Yok. Tipik yüksek, orta ve düşük frekans kaynakları listesiyle karşılaştırma

Kaynak: yazarın genel değerlendirmesi Kullanılan hesaplama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi EN 458: 2004 [4] ve EN ISO 4869-2 [5] 'te bulunabilir. Web tabanlı hesap makineleri de mevcuttur [6] . Hesaplayıcıların zayıflama sonucunu azaltabileceğine dikkat edilmelidir. Herhangi bir azaltma işlemi isteğe bağlıdır.  Azaltma değeri, uyum ve kullanımın optimumdan az olabileceği durumlarda işyeri performansını temsil etmek için kullanılır. İşyeri performansının bir tahminini elde etmenin diğer yöntemleri ulusal rehberde önerilebilir. İşitme koruyucusu performansının pik gürültüye karşı değerlendirilmesinde kullanılan değiştirilmiş H, M ve L değerleri bir azaltma içerir. Ek bir azaltma normalde uygulanmaz.

Çalışma ortamının seçilmesi ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla uyumluluk

Gerçekleştirilen iş, çevre ve kullanılan diğer kişisel koruyucu donanımlar, ihtiyaç duyulan işitme koruyucunun türünü belirlemede etkilidir. *Sesli iletişim gerekli mi? İletişim veya düz tepki koruyucuları düşünün. *Kullanıcı gürültülü ve sessiz alanlar arasında mı hareket ediyor mu? veya aralıklı gürültü sırasında işitme koruyucuları gerekli mi? Ses restorasyon koruyucularıyla kullanıcı güvenliğinin iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini düşünün. *Duyulan sesin kalitesini korumak önemli mi? Düz tepki koruyucuları kullanmayı düşünün (genellikle müzisyenler için işitme koruyucu olarak satılır). *Maruz kalma şekli kısa süreli, tekrarlanan periyotlardan mı oluşuyor? Kulaklıklar kulak tıkaçlarına göre daha kolay takılır ve çıkarılır. *Kullanıcının kafasına takılan başka giysi veya kişisel koruyucu ekipman kullanması gerekecek mi? Kulak tıkaçları veya entegre kulaklıklar (barete takılmış kulaklıklar gibi) veya uyumlu kulaklıklar ve kişisel koruyucu ekipman kombinasyonları tercih edilmelidir. *Kullanıcı kirli bir ortamda mı çalışıyor? Kulak tıkaçları kullanılıyorsa, el yıkama tesislerine duyulan ihtiyaç dikkate alınmalıdır. *Kullanıcılar son derece düşük sıcaklıklarda mı, muhtemelen -20˙C'nin altında mı çalışıyorlar? Normal kulaklıklar düzgün çalışmayabilir ve düşük sıcaklıkta kullanılabilecek kulaklıklar gerekli olacaktır.

Kişisel ihtiyaçlar ve konfor için seçim

Hiçbir işitme koruyucu tüm kullanıcılara uygun değildir. Uygun koruyucular arasından seçim yapmak ve çalışanların en rahat bulduklarını seçmelerine izin vermek önemlidir. Mümkünse, hem kulaklıkları hem de kulak tıkaçlarının seçilebilmesini sağlayın ve hem boyut hem de stil çeşitliliği bulunsun. Kullanıcıların şunlara göre seçim yapması gerekir: *Konfor *Doğru kullanım (takma) kolaylığı *Koruyucuyu takarken duyma ve çalışma yeteneği *Mevcut işitme bozukluğu. Rahatlık fiziksel rahatlık ve sosyal rahatlık olabilir. Hiç kimseden rahatsızlığa neden olan bir işitme koruyucuyu uzun süre takması istenmemelidir. Kullanıcının işitme korumasının görünümü hakkında bilinçli olması durumunda, etkili bir şekilde kullanılması olası değildir. Göze çarpmayan koruyucular, görünümün önemli olduğu müzik ve eğlence mekânları gibi halka açık yerlerde çalışanlar tarafından tercih edilebilir. Özellikle kullanıcının dar veya çarpık kulak kanalları varsa, kulak tıkaçlarının doğru şekilde takılması zor olabilir.  Bu sorun bazen, takma eğitimi ve denemek için uygun bir dizi kulak tıkacı ile çözülebilir. Özel kalıplanmış kulak tıkaçları da bir çözüm sağlayabilir. Tüm işitme koruyucusu kullanıcılarının hala güvenli bir şekilde çalışabilecek kadar iyi işitebilmelerini sağlamak önemlidir. Koruyucu kullanıcı sağırsa ve işitme cihazı kullanması gerekiyorsa özel dikkat gerekecektir. İşitme cihazıyla takılabilen bir koruyucu düşünülmelidir. İşitme koruyucu takmak için bir kişinin işitme cihazını çıkarmasını istemek uygun değildir.

İşyerinde en iyi kullanımı sağlamak

İşitme korumasının, işyerinde üreticinin verilerinin öngördüğünden daha az zayıflama sağlaması beklenmektedir. Bu durum laboratuvar değerlendirmeleri ile kanıtlanmıştır [7]. Örneğin manşonlu kulaklıklar sadece %49 ile %86 azaltma sağlayabilir [8] . Bu uyumsuzluk;  doğru takılmama, diğer kişisel koruyucu ekipman ve giysilerin etkisi, gürültülü ortamda koruyucunun çıkarılması ve koruyucunun eskimesinden kaynaklanabilir.

Etkili kullanımı sağlamak için çalışanların işitme korumasından tam olarak faydalanmasını, doğru şekilde takılmasını ve işitme koruyucularının iyi durumda olmasını sağlamak için tam bir işitme koruma programı gereklidir.

Danışmanlık ve eğitim

İşitme koruyucuların kullanımı konusunda çalışanlara ve temsilcilerine danışılmalıdır. Bu, çalışanların sorunları vurgulamaları ve pratik çözümler bulmaya katkı sağlamaları için bir fırsattır.

Her işitme koruyucu kullanıcısı için eğitim de gereklidir. Bu eğitim aşağıdakileri kapsamalıdır:

 • işyerlerinde gürültü riskleri ve işitme koruyucu kullanım amacı;
 • işitme koruyucunun ne zaman ve nerede takılması gerektiği;
 • koruyucuların bakımı;
 • yedek koruyucuların nasıl ve ne zaman alınacağı
 • koruyucunun doğru şekilde takılması.

İşitme koruyucunun kullanımı

Kulaklıklar

Kulaklıkların takılması oldukça kolay olabilir, ancak kulak çevresindeki contada kırılma olmadığından ve kafa bandı gerginliğinin yeterli olduğundan emin olmak önemlidir. Takı ve saçların contayı etkilemediğinden emin olarak kulaklığı doğru yönde takın. Gözlük çerçeveleri genellikle önemsiz bir etkiye sahiptir, ancak contayı kafadan ayıran çerçevelerden kaçınılmalı ve daha yumuşak contalara sahip koruyucular tercih edilmelidir. Kulaklıklar, özellikle altında giyilmek üzere özel olarak tasarlanmadığı sürece şapka ve başlıkların üzerine takılmamalıdır.

Kulak tıkaçları

Takılması sırasında üreticinin talimatlarını takip etmek önemlidir. Aşağıdaki ipuçları da yararlı olabilir:

 • Sıkıştırılabilir köpük kulak tıkaçları genellikle kulak kanalına derinlemesine yerleştirilecek kadar ince hale getirmek için bir yuvarlanma hareketi kullanarak sıkıştırmayı gerektirir. Kulak tıkacı daha sonra kulak kanalını dolduracak şekilde genişler. Kulak tıkacının ezilmesi ve kanal içine itilmesi çok zayıf bir oturuşa neden olacaktır.
 • Bir kulak tıkacı takarken, dış kulağı hafifçe yukarı ve geri doğru çekin. Bu, kulak kanalını düzleştirir, böylece kulak tıkacı daha kolay takılabilir.
 • Gürültülü bir yere girdikten sonra kullanıcı uygunluğu iki şekilde kontrol edebilir:
  • Kulak tıkacında ses filtresi yoksa kulak tıkaçlarını takarken ellerinizi kulaklarınızın üzerine koyun. Bu işlem sesi değiştirirse kulak tıkacı yanlış takılmıştır.
  • Kulak tıkacı bir filtreye sahipse, filtre açıklığını bir parmakla engelleyin. Filtre engellendiğinde seste bir değişiklik duymazsanız, kulak tıkacı muhtemelen yanlış takılmıştır.
 • Birey tarafından elde edilen kulak tıkacı zayıflamasının bir göstergesini sağlayan cihazlar mevcuttur. Bunlar koruyucunun doğru takılmasını geliştirmek için yararlı olabilir. Ancak, gerçek zayıflama sonucu güvenilir olmayabilir çünkü bu cihazlar için henüz standart yoktur.

Uyarı ve gerekli seslerin duyulabilirliğinin kontrol edilmesi

İşitme koruyucu seslerin duyulabilirliğini ve netliğini azaltır; bu kullanıcıları riske atabilir. İşçiler işitme koruyucuları taktıklarında alarmlar, etraflarındaki araç hareketleri, makineler ve sesli konuşma gibi temel sesleri açıkça duyabileceklerini kontrol edin. Her çalışanın özellikle bir ses duymayı beklemediğinde sesleri duyup duyamayacağını ve seslere cevap verebileceğini kontrol etmek için bir dinleme testi yapılmalıdır.

Sesli uyarıların duyulması zor olan yerlerde görsel veya titreşimli göstergelerle güçlendirilebilirler. Alarmlar ayrıca iletişim koruyucularına gönderilen sinyale de bağlanabilir.

İşitme engelli olanlar içinde işitme koruması gerektirir. Koruyucuları kullanırken güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için özel dikkat gösterilmesi gerekecektir.

Bazı çalışanlar, işitme cihazı kulaklığına takılan tüplerin bir kulaklık altına takıldığında neme neden olduğunu ve sesi engellediğini fark eder. Bir işitme cihazı kullanıcısı, işitme koruyucu takarken desteğin kaldırılmasını daha konforlu buluyorsa, ses iyileştirme koruyucuları sessiz dönemlerde bazı yarar sağlayabilir.

Tam kullanımla performansı en üst düzeye çıkarma

Gürültülü bir ortamda işitme koruyucu her zaman takılmalıdır. Bu, özellikle en yüksek eylem değerlerinin aşılması durumunda önemlidir, çünkü işçiler korumasızsa derhal yaralanma riskiyle karşı karşıyadır.

Günlük veya haftalık maruziyete karşı etkili koruma, koruyucunun tehlikeli bir ses seviyesindeyken çıkarılması durumunda da hızla azalır. Tablo 3, maruziyetin sürekli olduğu sekiz saatlik bir gün boyunca bir işitme koruyucu takmadan geçirilen farklı zaman periyotları için etkili korumayı vermektedir. Koruyucunun sürekli takılırsa 30dB zayıflama sağladığı varsayılır.

Tablo 3. İşitme koruyucusu seste kaldırıldığında etkili koruma
İşitme koruması olmayan zaman Etkili koruma (dB)
Her zaman giyilir 30
5 dakika 20
30 dakika 12
1 saat 9
2 saat 6
4 saat 3

8 saat boyunca koruma gerektiği varsayılmaktadır. Kaynak: Yazar

Koruyucuların bakımı

 • Kulaklıklar ve yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları iyi durumda olduklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Üreticinin talimatlarına göre temiz tutulmalıdır. Bozulmuş olan işitme koruyucuları değiştirilmeli ve her zaman yedek koruyucu bulunmalıdır.
 • Kulaklık kapaklarının ve contaların sağlam olup olmadığını kontrol edin. Contalar esnek olmalı, ancak süre ve kullanımla birlikte sert ve kırılgan hale gelebilir. Kafa bandı gerginliği kullanımla gevşeyebilir. Yeni bir çift kulaklıkla karşılaştırarak gerginliği kontrol edin.
 • Barete monteli kulaklıklar için kulaklıklar baret üzerine bastırılmış halde saklanmamalıdır. Bu, contaları kalıcı olarak bozabilir.
 • Tek kullanımlık kulak tıkaçları yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Yeni kulak tıkaçları, onları temiz ve kuru tutan bir dağıtıcıda kullanıma hazır tutulmalıdır.
 • Her işçiye işitme koruyucuları için uygun depolama sağlanmalıdır.
 1.  
daha fazla okuma

Non-binding guide to good practice for the application of Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum safety and health requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (Noise), 2008. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5a6236d-228c-421c-b172-204d4200f65d/language-en?_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_source=148212272.

Health and Safety Executive, Controlling noise at work, second edition, 2005. HSE books publication: L108. Available at: http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l108.pdf.

Brueck E J, ‘Real world use and performance of hearing protection’, HSE Research Report RR720, 2010. Available at: http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr720.htm.

Shanks EP, ‘Market surveillance of custom-moulded earplugs’, HSE Research Report RR727, 2010. Available at: http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr727.htm.

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Noise in figures, 2006, report. available at: https://osha.europa.eu/en/publications/report-noise-figures/view

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Noise at Work, 2005, pp. 29-31. Available at: https://osha.europa.eu/en/publications/magazine/8.

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Noise at Work. Retrieved 25 February 2013, from https://osha.europa.eu/en/topics/noise.

Katkıda bulunan

Karla Van den Broek

Prevent, Belgium

Taina Paakkonen

Ferenc Kudasz

Elizabeth Brueck