Ana içeriğe atla

Daha belirli bir şey mi arıyorsunuz?

Girişİş sağlığı ve güvenliği odağı, geleneksel olarak işyerindeki fiziksel ve kimyasal tehlikeler üzerinde olmuştur. Bunların çoğu, gürültü, titreşim ve tehlikeli maddeler gibi tehlikelere karşı ortak bir yaklaşım yaratan, münferit AB İSG Direktiflerine…
GirişCinsel taciz ve mağduriyet, örgütsel yaşamın karanlık bir tarafı olarak nitelendirilmektedir (bir diğer ifade ile, olumsuz işyeri davranışı). Cinsel taciz ve mağduriyet, işyerinde stres faktörleridir ve bunlar arasında uzun süreli strese maruz kalma…
GirişPsikolojik olarak kopma isteği yani fiziki olarak işyerinde olunmadığında işten ayrılma isteği, e-mail, akıllı telefonlar, uzaktan çalışma vb. vasıtasıyla işyeri ile bağlantı halinde olmayı kolaylaştıran ve gittikçe artan teknolojik avantajlar…
GirişKuruluşların rekabette kalmaya çalışmaları sonucu çalışan sayısının finansal tasarruflar, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma, değişen iş uygulamaları ve dış kaynak kullanım pozisyonları nedenli olarak azaltılması sıklıkla gerçekleşmektedir…
GirişKüreselleşme çağında, kuruluşlarda ağ yapılarına ve hızlı hareket eden toplumlara yönelik dünya çapında gerçekleşen hareket artışı birçok çalışanın sorumluluklarında ve iş yüklerinde bir artışla bağlantılıdır. Ortaya çıkan talepler psikolojik ve…
GirişAyrımcılık, bir kişinin diğerinden daha az olumlu muamele görmesini ihtiva eder. Bu durum, örnek olarak kişinin yaşından, cinsiyetinden, dininden, engellilik halinden veya bunların birkaçından kaynaklanıyor olabilir. İnsanların çalışma ortamında…
GirişPsikososyal sorunların yönetimi, mesleki riskleri önleyici yaklaşım ve sağlık ve güvenlik prosedürleri oluşturmak gibi aynı şekilde Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Direktifinde [1] işverenlerin yükümlülüğündedir. İşyerinde Çalışanların Sağlık ve…
GirişBilgi toplumunda çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yüksek düzeyde penetrasyonu ile karakterize edilmiştir. Karşılık gelen teknik eserler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar vb. şeklindedir. Aynı zamanda, geleneksel işin belirli…
Örgütsel AdaletSon yıllarda, işyerinde adalet ve adaletin rolüne ve bunun çalışan sağlığı ve refahına etkileri konusuna artan bir ilgi oluşmuştur. Örgütsel adalet algıları: iş memnuniyeti, bağlılık, ciro ve çalışan sağlığı gibi  sayısız sonuçla…
GirişEkonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişiklikler, Avrupa'da çalışma ortamı sağlık ve güvenlik koşullarının üzerinde etkili olmuştur. Bu makale, psikososyal risklerle ilgili teorik arka plan ve güncel deneye dayalı bulgular ile bunlara bağlı hem…

Diğer İngilizce makaleler

IntroductionConstruction is one of the most dangerous sectors in which to work, with an unacceptably high number of accidents and cases of ill health[1][2]. Research shows psychological and social (psychosocial) factors inherent in work design[3],…
IntroductionTraditionally, the focus of occupational safety and health has been on physical and chemical hazards in the workplace. Many of these are the subject of individual EU OSH Directives (as provided for under the Framework Directive 89/391/EEC[1…