Ana içeriğe atla

Yasal Uyarı

Yazarlar tarafından EU-OSHA’ya sağlanan bilgiler, herhangi bir türden garanti sunulmadan ve yalnızca bilgilendirme amacıyla alındı olarak görüntülenir. Sunulan verilerin ve bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden yalnızca bu yazarlar sorumludur. Yazarlar tarafından sunulan veriler EU-OSHA’nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EU-OSHA, bilgilerin güncel ve doğru olmasını sağlamaya çalışsa da OSHwiki aracılığıyla sunulan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya yeterliliği ile ilgili hiçbir iddiada bulunmaz, hiçbir güvence veya garanti vermez. Bu nedenle, yasalarca azami düzeyde izin verildiği ölçüde hatalara veya eksikliklere yönelik her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Tüzükler veya yasanın geçerli hükümleri kapsamında aksi gerekli olan durumlar haricinde, OSHwiki aracılığıyla erişilen bilgiler yalnızca genel bilgi mahiyetindedir. Bu bilgiler hiçbir durumda profesyonel veya hukuki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.

EU-OSHA, yalnızca ilgili üçüncü tarafların kontrolü ve sorumluluğu altında olan ve olacak şekilde OSHwiki’den köprü sağlanan bilgiler dâhil olmak üzere OSHwiki aracılığıyla sunulan bilgilere güvenilmesinden kaynaklı herhangi kayıp veya zararla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

OSHwiki, herhangi bir üçüncü tarafa ait belgenin ve bu belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylayacak bir pozisyonda değildir. Ayrıca EU-OSHA, herhangi bir resmî metnin OSHwiki’de kullanıma sunulmuş olabilecek ilgili dijital nüshalarıyla uyumlu olduğuna dair garanti de veremez. OSHwiki aracılığıyla sunulan bilgilere ilişkin hata veya eksiklik EU-OSHA’nın dikkatine sunulursa, EU-OSHA bu hata ve eksiklikleri doğrudan düzeltmek için derhal çaba gösterecek veya gerektiği durumlarda konuyu ilgili yazar veya üçüncü tarafa yönlendirecektir.