Přejít k hlavnímu obsahu

Hledáte něco konkrétnějšího?

Od 70. let 20. století je zřejmé, že spojení informačních a komunikačních technologií má potenciál přemísťovat práci. V 80. letech 20. století se pozornost zaměřila na práci na dálku, kdy práce byla přemístěna z tradiční kanceláře pracovníka do jeho…
Stroje jsou součástí lidského života již dlouho, k zásadnímu průlomu v používání strojních zařízení a strojů však došlo během průmyslové revoluce. V té době lidé obecně uznávali jejich význam a důležitost, ale reagovali velmi rozdílně: někteří stroje…
Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Poskytují rady v těchto oblastech: Vyhodnocení rizik a vhodných opatření…
Jaká monitorovací technologie vám pomohla cítit se lépe? Měla stejný účinek i dlouhodobě? Nebyl to třeba software, který vás přiměl udělat si přestávku, nebo krokoměr, který vás upozornil, že se málo pohybujete? Nebo to byl profesionální chatovací…