Přejít k hlavnímu obsahu

Hledáte něco konkrétnějšího?

Od 70. let 20. století je zřejmé, že spojení informačních a komunikačních technologií má potenciál přemísťovat práci. V 80. letech 20. století se pozornost zaměřila na práci na dálku, kdy práce byla přemístěna z tradiční kanceláře pracovníka do jeho…
Stroje jsou součástí lidského života již dlouho, k zásadnímu průlomu v používání strojních zařízení a strojů však došlo během průmyslové revoluce. V té době lidé obecně uznávali jejich význam a důležitost, ale reagovali velmi rozdílně: někteří stroje…
Jaká monitorovací technologie vám pomohla cítit se lépe? Měla stejný účinek i dlouhodobě? Nebyl to třeba software, který vás přiměl udělat si přestávku, nebo krokoměr, který vás upozornil, že se málo pohybujete? Nebo to byl profesionální chatovací…

Další články v jazyce English

E-retail is convenient, economical and empowering for the purchaser. For the seller, it presents numerous challenges, with additional logistics required to deliver goods directly to customers’ doors, tight profit margins driven by easy access to online…
This article, based on recent literature, will identify, define and discuss new and emerging OSH-risks together with the driving forces behind these risks. Emerging risks will be described as being related to [1] physical load and musculoskeletal…
This discussion paper is based on a summary of a longer article written by Egon L. van den Broek commissioned by EU-OSHA and incorporates input received from the agency’s network of Focal Points. What kind of monitoring technology has made you feel…
Work in the information society is characterized by a high level of penetration by information and communication technologies (ICT). The corresponding technical artefacts take the form of smartphones, laptops, etc. At the same time, a progressive erosion…
The foresight produces a set of scenarios to 2025 to consider the potential impacts that developments in information and communication technologies (ICT) and changes in work location (including the development of the EU Digital Single Market) may have on…
The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) has been applying foresight approaches as part of its mission to contribute to the improvement of safe and healthy working conditions in the EU for several years. Within its foresight approach,…
Dwindling fossil fuel resources and continued climate change have encouraged the development of new propulsion technologies, mainly in the automobile sector. The electrification of vehicles reduces CO2 emissions and is relevant to attainment of the…
Machines have been a part of human reality for a long time, however the Industrial Revolution marked a major breakthrough in the use of machinery and machines. At that time, their significance and importance was recognised generally, but people reacted…
The use of drugs for non-medical reasons as cognitive enhancers is starting to spread and become normalised among students and certain groups of workers. In the context of increasingly competitive society and working environment the use of these…