Přejít k hlavnímu obsahu

OSHwiki je internetová encyklopedie obsahující články napsané agenturou EU-OSHA nebo nezávislými autory, kterým agentura EU-OSHA poskytla přístup.

Ačkoli většina článků obsažených na stránkách OSHwiki je v angličtině, je zde i několik článků, které spadají do následujících kategorií:

  • Články původně uložené v angličtině, které byly přeloženy do jiných jazyků. Tyto články mohly být přeloženy agenturou EU-OSHA nebo nezávislým autorem. V případě, že je překladatelem nezávislý autor, mohly být části článku přizpůsobeny vnitrostátnímu kontextu.
  • Články, které byly uloženy přímo na stránky OSHwiki v jiných jazycích než v angličtině. Tyto články byly uloženy nezávislými autory.

Je-li článek k dispozici v jiných jazycích, bude tato skutečnost uvedena v nabídce vlevo na stránce. Agentura EU-OSHA nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu příslušného článku, pokud byl přeložen nebo přímo uložen nezávislým autorem v angličtině nebo v jakémkoli jiném jazyce.