Přejít k hlavnímu obsahu

Agentura EU-OSHA usiluje o to, aby evropská pracoviště byla bezpečnější, zdravější a produktivnější, a to prostřednictvím vypracování, analýzy a šíření informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA jakožto referenční místo pro informace o BOZP zadává, shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje výzkumy a statistiky týkající se rizik v oblasti BOZP.

Obecným účelem stránek OSHwiki je poskytovat relevantní, spolehlivé a aktualizované informace o nejrůznějších tématech BOZP prostřednictvím udržitelné nabídky článků OSHwiki, které představují evropský pohled na BOZP.

OSHwiki je internetová encyklopedie obsahující články napsané samotnou agenturou EU-OSHA nebo články napsané nezávislými autory, kterým agentura EU-OSHA poskytla přístup.

Obsah nabízený agenturou EU-OSHA může pocházet od autorů a/nebo – ve většině případů – zahrnovat vlastní informace třetích stran.

Informace zveřejněné na stránkách OSHwiki mohou být chráněny právy duševního a průmyslového vlastnictví. Vlastnická práva, včetně autorských práv, která se vztahují na kterékoli informace dostupné na internetových stránkách OSHwiki, náleží jejich příslušným majitelům, ať už jimi jsou agentura EU-OSHA, autoři nebo kterákoli třetí strana uznávaná jako majitel. Přístup ke stránkách OSHwiki nedává uživatelům žádné vlastnické právo na informace, které jim jsou zpřístupněny na internetových stránkách OSHwiki. Všechna práva, která tímto nejsou konkrétně udělena, jsou vyhrazena příslušnému majiteli či příslušným majitelům.