Ana içeriğe atla

Avrupa'da standart dışı çalışma sürelerinin dağılımı

Çalışma süresi işgücü istatistiklerinde iyi belgelenmektedir. Çoğunlukla çalışma saatlerinin sayısı ve yarı zamanlı sözleşmelerin yüzdesi belgelenir. Avrupa Birliği'nde (AB) standart dışı çalışma saatlerinin görülme sıklığı, Avrupa Çalışma Koşulları Anketi (EWCS) aracılığıyla her beş yılda bir incelenmektedir[1]. Bu anketteki önemli bir bulgu, Avrupa çalışma haftasının ortalama uzunluğunun azalmasıdır, bu da kısmen yarı zamanlı çalışmanın daha popüler olmasıyla ilgilidir.

EWCS 2010'a göre, tüm çalışanların yaklaşık %24'ü 34 saat veya daha az çalışma olarak tanımlanan yarı zamanlı çalışandır. Erkeklerin %13'üne kıyasla, tüm kadınların ortalama %38'i yarı zamanlı çalışmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında yarı zamanlı çalışmalarda önemli farklılıklar vardır. Hollanda'da tüm işçilerin yarısından fazlası yarı zamanlı, ardından onu işçilerin yaklaşık %30'unun yarı zamanlı çalıştığı Belçika, Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık takip etmektedir. Kadınlar genellikle iş ve aile bakımını birleştirmek için yarı zamanlı çalışmaktadırlar[2].

Son 20 yılda, AB-12'deki (sayı, AB üyeleri ve EWCS örneğindeki diğer ülkelere genel bir bakış için, ilk anket yılı boyunca üye devletlerin sayısını ifade eder, bkz. Tablo 1 ) ortalama çalışma haftasının uzunluğu 1991'de 40,5 saatten 2010'da 36,4 saate düşmüştür (2010'da AB-27'de 37,5 saat). Bu anketten bir başka önemli bulgu da standart beş günlük çalışma haftasının (Pazartesi'den Cuma'ya kadar 08:00 ve 18:00 saatleri arasında 40 saat) hala çoğu Avrupalı işçi için standart durumdadır.

Tablo 1: AB-12, AB-15 ve AB-27 * üyesi olan AB üye devletlerine ve 2010 EWCS örneğindeki diğer ülkelere genel bakış

Image24.png

Image25.png

 

Gece ve vardiyalı çalışma

EWCS'de gece çalışması 00:00 ile 06:00 arasında çalışma olarak tanımlanır. Vardiyalı çalışma gece çalışması anlamına gelebilir (gece vardiyaları), ancak sabah, öğleden sonra, akşam ve / veya hafta sonu vardiyaları da içerir. Şekil 1'de gece çalışmasının görülme sıklığı verilmiştir, çünkü bu, vardiyalı çalışmanın sağlık üzerinde en yüksek etkiye sahip kısmıdır. Gece çalışmasının dağılımında belirgin bir coğrafi model yoktur.

Şekil 1: AB-27'de ve diğer altı Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de 2010'da en az ayda bir kez gece çalışanların yüzdesi

Image26.png

Gece çalışmaları Avrupa'da düşüş eğilimindedir. 1995'te EWCS, AB-15'teki tüm çalışanların %20,6'sının ayda en az bir gece çalıştığını belirtti. 2010 yılında bu oran%17,2'ye düştü. AB-27'de bu oran 2000'de%18,7'den 2010'da%17,9'a düşmüştür. Her yaştan işçi geceleri çalışabilir, ancak serbest meslek sahibi erkekler (risk altındaki gruplar) ve hizmet sektöründeki çalışanlar diğerlerinden daha sık yapmaktadır.

Uzun çalışma saatleri

'Uzun çalışma saatleri' terimi, sekiz saatten uzun çalışma günlerini ve 40 saatten uzun çalışma haftalarını, aynı zamanda 10 veya 12 saatten uzun çalışma günlerini veya 48 saatten uzun çalışma haftalarını ifade edebilir. Bölüm 2.2’de, özellikle Anglo-Sakson ve Doğu Asya ülkelerinde, 12 saat ve daha uzun çalışma günlerinin olduğu belirtilecektir. Avrupa'da uzun çalışma saatleri, sıkıştırılmış çalışma haftalarında genellikle fazla mesai ve uzun çalışma saatleri ile ilişkilidir [3].

Avrupalı işçilerin (AB-27) yaklaşık % 24'ü 2010 yılında 40 saatten fazla süren bir çalışma haftasına sahipti (Şekil 2). Uzun çalışma saatlerinin görülme sıklığı bazı Güneydoğu Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de en yüksektir.

Şekil 2: 2010 yılında AB-27'de ve diğer altı Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de 40 saatin üzerinde olağan çalışma haftası olan işçi yüzdesi

2000 yılında AB-27'deki işçilerin% 29'unun çalışma süresi 40 saatten fazla sürmekteydi. Çoğu ülkede uzun çalışma saatlerinin görülme sıklığı giderek azalmaktadır. Erkekler, serbest meslek sahibi kişiler, serbest meslek sahibi olanlar ve endüstriyel ve yüksek vasıflı işçiler genellikle 40 saati aşan çalışma haftalarına sahiptir. Genç işçilerin (30 yaş altı) genellikle daha kısa çalışma haftaları vardır.

Hafta sonu çalışması

Hafta sonu çalışmaları Cumartesi ve Pazar günleri çalışmak anlamına gelmektedir. Hafta sonu çalışmaları Avrupa'da bir miktar azalma eğilimi göstermiştir. 2000'de AB-27'deki çalışan nüfusun yaklaşık%56'sı hafta sonu boyunca ayda en az bir gün çalışmıştır.  2010 yılında bu oran %53 olmuştur (Şekil 3).  Erkekler, gençler ve risk altındaki  serbest meslek grupları  hafta sonları daha sık çalışmakta ve hafta sonu çalışmaların daha çok hizmet odaklı sektörlerde olduğu görülmektedir.

Şekil 3: 2010'da AB-27'de ve diğer altı Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de ayda en az bir kez hafta sonu çalışmış çalışanların yüzdesi

Image27.png

Şekil 3, 2010 yılında EWCS anketi kapsamındaki 34 Avrupa ülkesinin tamamında, hafta sonu çalışmalarının ekonomik aktivitenin önemli bir bölümünü oluşturduğunu, ancak çoğu güneydoğu ülkesinde ve Türkiye'de daha fazla gerçekleştiğini göstermektedir.

İş ve özel yaşam

Standart olmayan saatlerde çalışmak, iş ve aile yaşamında huzur sağlama konusunda sorunlara neden olabilmektedir. Şekil 4, Avrupalı işçilerin ortalama %18,5'inin 2010 yılında tatmin edici bir iş-yaşam dengesi sağlamada zorluk yaşadıklarını göstermektedir. 2000 yılında bu%19,6 ve 2005'te ise %20,5'tir. İş ve özel yaşamı birleştirmek kuzey ve batı Avrupa ülkelerinde daha az sorun olmaktadır.

Şekil 4: 2010 yılında AB-27'de ve diğer altı Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de çalışma saatleri aile hayatına veya iş dışındaki sosyal taahhütlere uymayan çalışanların yüzdesi

Image29.png

Kaynak: [1]

Erkekler, 30 ila 50 yaş arası çalışanlar ve risk altındaki  serbest meslek çalışma saatlerini aile hayatına veya iş dışındaki sosyal sorumluluklara uydurma konusunda daha sık sorun yaşamaktadırlar.

Standart dışı çalışma sürelerinin sağlık ve esenlik üzerine etkileri

Her zaman gece ve çoğu insanın serbest olduğu zamanlarda çalışması gereken işçiler olmuştur. Ancak sanayi devriminde buhar motoru ve ampulün icadı, günün 24 saati ve haftanın yedi günü boyunca çok sayıda işçinin çalışmasını organize etmeyi mümkün kılmıştır.  O zamandan beri, özellikle gece çalışmalarının ve uzun çalışma saatlerinin olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Günümüzde büyük bir araştırma grubu bu etkileri doğrulamaktadır. Bu çalışmaların sadece bir kısmı burada özetlenebilir.

Gece ve vardiyalı çalışma

Gece çalışmasının sağlık üzerindeki olumsuz etkisi, insanların günlük aktiviteye ayarlanmış biyolojik saatleriyle ilgilidir. Gece çalışmak, gündüz çalışmaktan daha yorucudur. Hormonal sekresyon nedeniyle vücut fonksiyonları daha az aktiftir [4]. Buna ek olarak, vücut fonksiyonları en uygun aktiviteye ayarlandığından gündüz uyumak daha az onarıcıdır. Çoğu insan bir gece çalıştıktan sonra ciddi olumsuz etkiler yaşamayacaktır, gece vardiyasında daha yüksek sayılarda olması ile yorgunluk [5], hatalar ve kazalar [6] ve ayrıca azaltılmış aydınlatma (fiziksel ajanlar) azalan üretkenlik [7]ve duygusal tükenme ve iş stresi [8] psiko-sosyal risk faktörleri nedeniyle sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemi daha az etkili hale gelmekte, böylece insanlar sağlık sorunlarına, sağlık ve refah sorunlarına ve tehlikeli maddelere maruz kalma [9] [mesleki maruziyet sınır değerleri] ve  tehlikeli maddeler için risk yönetim araçları  konusunda daha savunmasız hale gelmektedir Uzun vadede kanser, özellikle göğüs kanseri olmak üzere gece çalışmasıyla ilgilidir [10]. Gece çalışmasının ayrıca uyku süresi, sigara kullanımı, egzersiz yapmama ve obezite üzerinde [11] olumsuz etkilere neden olabilir ve yeme alışkanlıkları [9] üzerinde gastrointestinal ve beslenme sorunlarına yol açabilir [12]. Çalışma süresi mevzuatında, birbirini takip eden gece vardiyalarının sayısı genellikle sınırlıdır. Knauth ve Hornberger [13]çalışma süresi literatürünü gözden geçirmiş ve üst üste en fazla üç gece vardiyası önermiştir.

Uzun çalışma saatleri

Literatürde uzun çalışma saatlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi çoğunlukla 10 saat veya daha fazla çalışma günleri ve 48 saat veya daha fazla çalışma haftaları ile doğrulanmaktadır [14][15]. Uzun çalışma saatleri Anglo-Sakson ve doğu-Asya ülkelerinde [16][17][18] Anglo-Sakson ülkeleri de dâhil olmak üzere Avrupa ülkelerine göre daha sık bir sorundur. Örneğin, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık ortalama çalışma süresi 1.800 ile 1.900 arasındadır; Tayland, Hong Kong ve Güney Kore'de yılda 2.250 saat ile 2.500 saat arasında ve Avrupa'da yılda 1.700 saatin altındadır [17].

Avrupa'da uzun çalışma saatleri, fazla mesai (standart iş sözleşmesinde değil), sıkıştırılmış çalışma haftası ve serbest meslek sahiplerinin kendi seçtikleri çalışma süreleri ile ilgilidir [19]. Uzun çalışma saatleri yorgunluğun artmasıyla ilişkilidir [3][16], fakat aynı zamanda ağır çalışma koşulları ergonomisine maruz kalmanın etkilerini ağırlaştırmaktadır:  fizyolojik yorgunluk ve insan hataları. Örneğin, fiziksel olarak ağır işlere maruz kalma, uzun çalışma saatleri durumunda kas-iskelet sistemi sorunlarına daha hızlı yol açabilmektedir [20].  Bu nedenle işin türü, etkileyen bir faktördür. Kapsamlı olmayan çalışma ve görev çeşitlemesinin uzun çalışma günleri için kapsamlı ve tekrarlayan çalışmalardan daha uygun olduğu düşünülmektedir [20]. Bunun tersi bir sorun, uzun çalışma saatleri nedeniyle uyku saatlerinin azalmasıdır ve bu da uyku kaybı nedeniyle sağlık ve esenlik sorunlarına yol açabilmektedir [11][14]. Uzun çalışma saatleri, her türlü uyku kaybına ve  kazalar ve olaylar, sağlık sorunları [14] ve koroner kalp hastalığı [21] gibi güvenlikle ilgili sorunlara yol açabilmektedir [6].  Bir diğer etki, uzun çalışma saatlerinin sağlıkla ilişkili yaşam tarzı faktörlerini engelleyerek sigara içme davranışı, egzersiz yapmama ve obezite üzerinde olumsuz etkilerinin olmasıdır [11]. Geçtiğimiz yüzyılda, özellikle savaş dönemleri son derece uzun çalışma saatlerine neden olmuştur. I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan araştırmalar uzun çalışma saatlerinin işçilerin üretim kapasitesi üzerindeki olumsuz etkilerini doğrulamıştır [22][23][24][25]. Son derece uzun çalışma günlerinin sonunda üretilen savaş ürünleri çoğu zaman düzgün çalışmamıştır.

Hafta sonu çalışması

Hafta sonu çalışmaları cumartesi ve pazar günleri yapılan çalışmalardır. Gece çalışmaları ve uzun çalışma saatleri de hafta sonları yapılabilir ancak hafta içi çalışmalarla aynı etkiye sahiptir (bkz. 2.1 ve 2.2). Hafta sonu çalışması genel olarak sağlık üzerinde hafta içi gündüz çalışma ile aynı etkiye sahiptir. Farklı olan, hafta sonu çalışmasının aile hayatı ve diğer sosyal faaliyetlerle ilgili sosyal olası sonuçlarının olmasıdır. Bu konu 2.4.’de tartışılmaktadır.

İş ve özel yaşam

Standart olmayan zamanlarda çalışmak stres ve duygusal sorunlara neden olabilir [8]. Bu çalışma, hafta sonu çalışan çalışanların, hafta sonu çalışmalarına katılmayan çalışanlardan daha fazla duygusal tükenme, iş stresi ve psikosomatik sağlık sorunları bildirdiklerini göstermektedir. Standart olmayan iş vardiyalarında çalışanlar, günlük işlerde çalışanlara göre önemli ölçüde daha yüksek genel tükenmişlik, duygusal tükenme, iş stresi ve sağlık sorunları bildirmişlerdir.

Bu sorunlar ayrıca iş ve özel hayatı birleştirememe gerginliğinden ortaya çıkabildiği gibi özel hayatta  iş-yaşam dengesinde devam edebilir. Preeser [26] akşam, gece, hafta sonu ve / veya dönüşümlü programlarla çalışmanın evliliklerin yaklaşık beş yıl içinde ayrılma veya boşanma ile sonuçlanma olasılığını etkilediğini bulmuştur. Nabe-Nielsen ve arkadaşları [27], çalışma zamanı tercihleri ile standart olmayan zamanlarda fiili çalışma arasındaki uyumsuzluğun, çalışma saatleri ile artan memnuniyetsizlik ve / veya çalışma saatleri nedeniyle işyerinden ayrılma niyetiyle ilişkili olduğunu bulmuşlardır.  Standart dışı çalışma saatleri, çalışanlar nedensel veya geçici çalışma ile güvensiz bir istihdam durumunda olduğunda özellikle iş-yaşam dengesini bozabilirken, normal ve öngörülebilir standart dışı çalışma saatleri ve uzatılmamış çalışma saatleri daha iyi bir çalışmaya katkıda bulunabilir [3].

Bireysel farklılıklar ve bireysel seçimler

Çalışanların bireysel seçimleri genellikle kariyer kararları ve iş ve özel hayatın birleşimi ile ilgili kararlarla ilgilidir. Örneğin, bir sağlık hizmeti işine sahip olmak, genellikle gece ve hafta sonu çalışmak anlamına gelir. Aile bakımı, standart dışı zamanlarda, özellikle de eşin standart bir günlük işi olduğunda ve bakım sorumluluklarını devraldığında önemli bir faktör olabilir.

Standart dışı çalışma süreleriyle ilgili bireysel farklılıkların araştırmada genellikle zayıf korelasyonları vardır. Bireysel farklılıkların görünürlüğünün azalmasının bir nedeni, insanların fiziksel yapı ve sağlık durumlarının farklılık göstermesidir ve bu da işgücü piyasasında sağlık seçimine yol açar. Bu, standart olmayan saatlerde veya uzun çalışma saatlerinde çalışmayı sevmeyen veya çalışamayan kişilerin bu işlere başvurma olasılığının düşük olduğu anlamına gelir. Öte yandan, standart olmayan çalışma süreleri veya uzun çalışma saatleri ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında insanlar işten ayrılma eğilimindedir. Sadece iyi fiziksel durumu ve güçlü motivasyonu olan insanlar işlerini standart olmayan çalışma süreleriyle uzun süre koruyabilirler (sağlıklı işçi etkisi). Bu, örneğin, yaşlı vardiyalı çalışma gruplarının sağlık durumlarının iyi olduğu literatürde görülebilir. Genç yaşın sıklıkla daha iyi vardiyalı çalışma toleransı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir [28].

Müdahale tekniklerine genel bakış

Optimum müdahale teknikleri standart dışı çalışma sürelerinin olumsuz etkilerini önleyebilir. Çalışma süresinin olumsuz etkilerine tesir etmenin dört yolu öne çıkmaktadır.

Hükümetlerin ve Sosyal Ortakların Rolü

Hükümetler çalışma süresini kanunla düzenler. Avrupa'da bu, AB'nin Çalışma Süresi Direktifi (2003/88 / EC) [32] veya diğer bazı sektörel düzenlemeler tarafından düzenlenmektedir.  AB’nin Çalışma Süresi Direktifi uyarınca, her üye devlet, her işçinin aşağıdaki haklara sahip olmasını sağlamalıdır:

 • Herhangi bir fazla mesai dâhil ortalama 48 saati geçmemesi gereken haftalık çalışma süresi sınırı.
 • Her 24 saatte bir en az 11 saatlik günlük dinlenme süresi.
 • İşçi altı saatten daha uzun süre görevde ise, çalışma süresi boyunca bir dinlenme molası.
 • Her yedi günlük süre için en az 24 saatlik kesintisiz dinlenme süresi, günlük 11 saatlik dinlenme süresine eklenir.
 • Yılda en az dört haftalık yıllık izin.
 • Gece çalışması durumunda ekstra koruma (örneğin, ortalama çalışma saatleri 24 saatlik bir süre için sekiz saati geçmemelidir; gece çalışanları herhangi bir 24 saatlik dönemde sekiz saatten fazla ağır veya tehlikeli işler yapmamalıdır; sağlık değerlendirmelerini serbest bırakma ve bazı durumlarda günlük işlere geçme hakkı).

20. yüzyılda sosyal taraflar genel olarak  İSG sosyal anlaşmalar ile çalışma süresi ve mali tazminat müzakerelerinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde çalışma süresi, aylık İSG yönetimi ve organizasyonundan hemen sonra önemli bir istihdam ifadesidir. Bu sosyal müzakerelerde, olumsuz etkileri önlemek için çıkarlar dengelenebilir. Sendikalar daha iyi İSG durumlarını müzakere edebilir ve işverenleri çok fazla gece çalışmasından ve fazla mesaiden vazgeçmeye ikna edebilir, çünkü artan yorgunluk çalışanların üretim kapasitesini düşürür. Düzenli olmayan saatler ve fazla mesai sırasında çalışanların maaşları artar, ancak artan yorgunluk ve olumsuz bir iş-yaşam dengesi nedeniyle daha fazla mağdur olmaktadırlar. Sendikalar çok fazla düzensizliği önleyebilir ve uzun vadede hastalık ve sakatlığı önleyebilir.

Görev/Nöbet Listeleri

Görev listeleri standart olmayan çalışma sürelerini düzenlemek için önemli araçlardır. Şirket üretim süreleri çalışanların iş gününü aştığında veya iş akışı düzensiz olduğunda listeleme gereklidir. Bu çoğunlukla şirketin akşam, gece ve / veya hafta sonu faaliyetlerine devam etmesi durumudur. Listeler genellikle çalışanların sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve / veya hafta sonu dönüşümlü olarak çalıştıkları bir sırayı içerir.

Çok sayıda liste çeşidi vardır. Düzenli ve düzensiz listeler arasında önemli bir ayrım vardır. Düzenli olarak dönen listelerde, aynı sayıda çalışan tüm saatler boyunca görev alır. Düzenli listeler çoğunlukla sanayide bulunur (örneğin: kimya, metal ve otomotiv şirketleri). Personel ihtiyacı gün içinde değiştiğinde düzensiz liste uygulanır. Örneğin, çoğu aktivitenin gün boyunca gerçekleştiği sağlık tesislerinde uygulanır ve akşam, gece ve / veya hafta sonu daha az personele ihtiyaç duyulur.

Listeler, sağlık ve iş-yaşam dengesi üzerindeki olumsuz etkileri azaltacak şekilde inşa edilebilir.  Knauth ve Hornberger [13] liste kurallarına bu açıdan genel bir bakış sunmaktadır.  Bu kurallara örnek olarak, en fazla ardışık vardiya sayısının üç olması gerektiği, ileri dönüşün (ilk sabah vardiyaları, sonra akşam vardiyaları ve sonra gece vardiyaları) geri dönüşe tercih edilmesi ve bir gece vardiyasından sonra en azından iki gün izinli olması gerektiğidir. Ardışık en fazla vardiya sayısı 5-7 olmalıdır. Bambra ve arkadaşları [29] 26 vardiyalı iş müdahalesini gözden geçirmiş ve sağlık ve iş-yaşam dengesi göz önüne alındığında en etkili üç faktörü bulmuşlardır: ??? [30][31]???

 1. yavaştan hızlı dönüşe geçiş;
 2. geriye doğru dönüşten ileri dönüşe geçiş; ve
 3. Vardiyaların kendi kendini planlanması.

Kendi kendine planlama veya kendi kendini görevlendirme

Listelerin çoğu sosyal anlaşma tarafından önceden düzenlenmiştir [32], ancak organizasyon düzeyinde çalışmıştır. Bu, çalışanlara liste tercihlerini formüle ederek kişisel listelerine etki etme şansı verir. Çoğu şirket buna ve kuruluşun çıkarlarına müdahale etmediği sürece çalışanlar arasındaki gayri resmi vardiya değişimine uymaktadır. Bu uygulama son zamanlarda çalışanların 'kendi listelerini' belirlemelerini sağlayarak bir adım daha ileriye götürüldü. Kendi kendini belirleme ile (kendi kendine planlama, öncelikli çalışma saatleri veya kendi seçtiği çalışma saatleri olarak da bilinir) ile çalışanlar kişisel ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun çalışma saatlerini seçebilirler. ???[33]???

Son zamanlarda, çalışma saatleri üzerindeki kontrolün iyileşmiş refah ile ilişkili olduğunu gösteren birkaç çalışma yapılmıştır [15][27][34]. Aynı zamanda bir uyarı da verilir, çünkü çalışanlar çalışma saatlerini değiştiremez veya sağlığa uygun olmayan çalışma saatlerini seçemez. İzleme için yazılım uygulamaları kullanılabilir, böylece vardiyalı çalışanlar kendi çalışma saatlerini planlayarak sağlıklarını ve refahlarını da iyileştirebilirler.

Teknik ve organizasyonel çözümler

Esnek çalışma saatlerinden yararlanmaya alternatif olarak şirketler, üretim talebindeki dalgalanmaları karşılamak için bir dizi başka organizasyonel önlemleri de düşünebilirler (iş organizasyonu; İş tasarımı; WEI-11-15-5). Örnekler şunlardır: dahili personelin farklı iş yerleri veya işlevler üzerinde esnek çalışması, harici personelin işe alınması, 'esnek çalışma saatleri' ile işçilere işe başlama ve bitirme süresinin kesin olarak ne olduğuna karar verme imkanı verilmesi, stoklama ve yeniden değerlendirme gibi lojistik çözümleri uygulama ve üretim sürecinin yeniden değerlendirmesidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu mümkün değildir, çünkü üretim süreçleri sürekli işletim gerektirir veya teknik yatırım çok yüksektir.

Ayrıca, personelin işleyişini iyileştirmek için geçici olarak hafifletici çözümler de mümkündür. Pallessen ve arkadaşları [35]gece çalışmasının olumsuz etkilerini azaltmak için bir dizi karşı önlemleri gözden geçirmiştir.  Ayrıca, personelin işleyişini iyileştirmek için geçici hafifletici çözümler mümkündür. Parlak ışık tedavisi, melatonin uygulaması, şekerlemeler (çalışma süresi boyunca küçük uyku periyotları), uyanıklığı arttırmak için uyarıcı kullanımı, gündüz uykusunu iyileştirmek için hipnotik kullanımı ve uygun iş planlaması uygulamasının olumlu etkilerini destekleyen araştırmalar buldular. Ancak bu etkilerin uzun vadeli sonuçları olup olmadığı bilinmemektedir. Uygun personel seçimi, egzersiz ve uyku hali tespit cihazlarının etkilerini doğrulayan yeterli çalışma bulunamamıştır.  

Gelecekteki gelişmeler

Çalışma süresinin gelişimi birçok sosyal, politik, yasal ve ekonomik yön ile ilgilidir.  Trend analizine dayalı tahmin neredeyse imkânsızdır.  1995'ten 2010'a kadar AB'de gece çalışması, uzun çalışma saatleri, hafta sonu çalışması ve iş-yaşam dengesizliği görülme sıklığı azalmaktadır. Ancak bu, bu eğilimlerin devam ettiği veya olumsuz etkilerin de azaldığı anlamına gelmez. Şu anda Avrupa'da çalışma süresinin gelişimini etkileyebilecek çeşitli girişimler gerçekleştirilmektedir. Sadece bazıları açıklanmaktadır.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 2007 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni ve ortaya çıkan psikososyal riskler hakkında bir rapor yayınlamıştır [3]. Düzensiz ve esnek çalışma süresi önemli bir yeni risk olarak görülmektedir.  İşverenler, rekabetle baş edebilmek için çalışma saatlerinde daha fazla esneklik gerektiğini vurgulamaktadır.  Bu özellikle iş sözleşmelerinde daha fazla esneklik, sürekli olmayan istihdam, öngörülemeyen çalışma saatleri, yarı zamanlı çalışma ve düzensiz çalışma saatlerini içerir. Ancak çalışanlar çalışma saatlerini seçemediklerinde bu sağlık sorunlarına yol açabilir [3].

Avrupa Birliği'nde 2009 Avrupa Birliği Lizbon Antlaşması, her çalışanın azami çalışma saatleri, günlük ve haftalık dinlenme periyotları ve yıllık ücretli izin süresi sınırlama hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Çalışanları, çalışma süresinin çok fazla düzensizleşmesine ve işverenlerin daha fazla esneklik arzusuna karşı korumak için, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Çalışma ve İstihdam Koşulları Programı (TRAVAIL) düzgün çalışma süresinin beş önemli boyutunu belirlemiştir [36]. Boyutlar:

 • Çalışma süresi düzenlemeleri sağlık ve güvenliği desteklemelidir;
 • 'Aile dostu' olunmalıdır;
 • Cinsiyet eşitliği desteklenmelidir;
 • İşletmelerin verimliliği ve rekabet gücü artırılmalıdır ve
 • İşçi seçimi ve çalışma saatleri boyunca etkisi kolaylaştırılmalıdır.
daha fazla okuma

Bu siteler çok sayıda sayfada çalışma süresi hakkında bilgi içerdiği için yalnızca ana sayfalar verilmiştir:

Katkıda bulunan
Klaus Kuhl

Irene Houtman

TNO

Richard Graveling

Karla Van den Broek

Prevent, Belgium