Skip to main content

OSHwiki er et nettbasert leksikon som inkluderer artikler skrevet av EU-OSHA eller uavhengige forfattere som har blitt gitt tilgang av EU-OSHA.

Selv om mesteparten av artiklene som er inkludert i OSHwiki er på engelsk, finnes det flere artikler som faller inn under følgende kategorier:

  • Artikler som opprinnelig ble lastet opp på engelsk og som er oversatt til andre språk. Disse artiklene kan ha blitt oversatt av EU-OSHA eller av en uavhengig forfatter. I sistnevnte tilfelle kan deler av artikkelen ha blitt tilpasset den nasjonale konteksten.
  • Artikler som er lastet opp direkte til OSHwiki på andre språk enn engelsk. Disse artiklene er lastet opp av uavhengige forfattere.

Hvis artikkelen er tilgjengelig på andre språk, vil den være indikert i menyen på venstre side. EU-OSHA tar ikke noe ansvar for nøyaktigheten av innholdet i den respektive artikkelen hvis den ble oversatt eller lastet opp direkte av en uavhengig forfatter, på engelsk eller på et annet språk.