Skip to main content

EU-OSHA har som mål å gjøre europeiske arbeidsplasser tryggere, sunnere og mer produktive ved å utvikle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og helse (HMS). I dens rolle som referansepunkt for HMS-informasjon bestiller, samler, analyserer og publiserer EU-OSHA forskning og statistikker om HMS-risikoer.

Det generelle formålet til OSHwiki er å gi relevant, pålitelig og oppdatert informasjon om en rekke HMS-emner gjennom en forsvarlig samling av OSHwiki-artikler som gir et europeisk perspektiv på HMS.

OSHwiki er et nettbasert leksikon som inkluderer artikler skrevet av EU-OSHA eller skrevet av uavhengige forfattere som har blitt gitt tilgang av EU-OSHA.

Innhold som tilbys av EU-OSHA kan stamme fra forfattere og/eller – i de fleste tilfeller – inneholde proprietær informasjon om tredjeparter. 

Informasjon publisert på OSHwiki kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og industrielt rettsvern. Eiendomsrettigheter, inkludert opphavsrett, som gjelder for all informasjon som er tilgjengelig via dette OSHwiki-nettstedet, tilfaller deres respektive eiere, enten dette er EU-OSHA, forfattere eller andre tredjeparter. Tilgang til OSHwiki gir ikke brukere noen eierskapsrettigheter i henhold til informasjonen som er gjort tilgjengelig for dem på OSHwiki. Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt, er forbeholdt de respektive eierne.