Skip to main content

Ser du etter noe mer spesifikt?

Retningslinjenes bakgrunn og omfangMålet med disse ikke-bindende retningslinjene er å hjelpe arbeidsgivere og arbeidstakere med å holde seg trygge og friske i et arbeidsmiljø som har forandret seg vesentlig på grunn av covid-19-pandemien. De inneholder…

Andre artikler på engelsk

IntroductionThe article provides a general overview of occupational exposure to dangerous substances. It provides definitions, an introduction to the relevant EU legislation and basic information on how to identify and manage the health risks associated…