Skip to main content

Izjava o omejitvi odgovornosti

Informacije, ki jih agenciji EU-OSHA predložijo avtorji, so prikazane, kot so bile prejete, brez kakršnega koli jamstva in zgolj informativno. Za točnost in zanesljivost predloženih podatkov ter informacij so odgovorni izključno avtorji. Upoštevajte, da informacije, ki jih predložijo avtorji, ne izražajo nujno stališča agencije EU-OSHA.

Agencija EU-OSHA si prizadeva, da bi bile informacije ažurne in točne, vendar ne podaja trditev, zagotovil ali jamstev glede točnosti, popolnosti ali ustreznosti informacij, ki so na voljo v enciklopediji OSHwiki, ter zato izrecno zavrača odgovornost za napake in izpuste v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

Razen kadar je drugače določeno z zakonsko ureditvijo ali veljavnimi pravnimi določbami, so informacije, do katerih se dostopa v enciklopediji OSHwiki, le splošne informativne narave. Informacije se v nobenem primeru ne štejejo za strokovne ali pravne nasvete.

Agencija EU-OSHA ne sprejema odgovornosti za kakršne koli izgube ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi zanašanja na informacije v enciklopediji OSHwiki, vključno z informacijami, dostopnimi prek hiperpovezav v njenih člankih, ki so in ostajajo pod izključnim nadzorom in v izključni odgovornosti zadevnih tretjih oseb.

Agencija EU-OSHA ne more potrditi pristnosti nobenih dokumentov, ki so jih predložile tretje osebe, vključno s kakršnimi koli informacijami v njih; prav tako ne more zagotoviti skladnosti uradnih besedil z ustreznimi digitalnimi kopijami, ki bi bile lahko na voljo v enciklopediji OSHwiki. Če bi bila agencija EU-OSHA obveščena o napakah ali izpustih v zvezi z informacijami, ki so na voljo v spletni enciklopediji, si bo nemudoma prizadevala, da jih bo neposredno odpravila ali da bo po potrebi k temu pozvala zadevnega avtorja ali tretjo osebo.