Skip to main content

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) želi zagotoviti varnejša, bolj zdrava in produktivnejša evropska delovna mesta z razvojem, analiziranjem ter razširjanjem informacij o varnosti in zdravju pri delu. Kot referenčna točka za informacije o varnosti in zdravju pri delu naroča, zbira, analizira in objavlja raziskave ter statistične podatke o tveganjih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Splošni namen enciklopedije OSHwiki je zagotoviti ustrezne, zanesljive in posodobljene informacije o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu v obliki trajnostne zbirke člankov OSHwiki, v katerih je predstavljen evropski pogled na tem področju.

OSHwiki je spletna enciklopedija, ki vključuje članke, ki jih je pripravila agencija EU-OSHA ali so jih napisali neodvisni avtorji, ki jim je agencija omogočila dostop.

Vsebina, ki jo zagotavlja agencija EU-OSHA, je lahko delo avtorjev in/ali, kot je v večini primerov, vsebuje zaščitene informacije tretjih oseb.

Informacije, ki so objavljene na spletni enciklopediji, so lahko zaščitene s pravicami intelektualne in industrijske lastnine. Lastninske pravice, vključno z avtorskimi pravicami, ki obstajajo v zvezi s katero koli informacijo, ki je na voljo v enciklopediji OSHwiki, imajo njihovi zadevni lastniki, naj bo to agencija EU-OSHA, avtorji člankov ali katera koli druga tretja oseba, ki ji je priznano lastništvo. Uporabniki z dostopom do enciklopedije ne pridobijo nobene lastninske pravice v zvezi z informacijami, ki jih vsebuje OSHwiki. Vse pravice, ki tu niso izrecno navedene, si pridržuje(-jo) zadevni lastnik(-i).