Overslaan en naar de inhoud gaan

EU-OSHA streeft ernaar werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken door informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) samen te stellen, te analyseren en te verspreiden. EU-OSHA fungeert als referentiepunt voor VGW dat opdracht geeft tot het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van statistieken over VGW-risico’s en dat dergelijke onderzoeken en statistieken verzamelt, analyseert en publiceert.

Het algemene doel van OSHwiki is relevante, betrouwbare en actuele informatie te bieden over een verscheidenheid aan VGW-onderwerpen door middel van een bestendig aanbod van OSHwiki-artikelen die een Europees perspectief op VGW bieden.

OSHwiki is een online-encyclopedie met artikelen van EU-OSHA zelf of van onafhankelijke auteurs die door EU-OSHA in de gelegenheid zijn gesteld om hun artikelen te publiceren.

De door EU-OSHA aangeboden content kan afkomstig zijn van auteurs en bevat in veel gevallen auteursrechtelijk beschermde informatie van derden.

Ook kan informatie die op OSHwiki wordt gepubliceerd, beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Eventuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, die rusten op de via OSHwiki aangeboden informatie, berusten bij de respectieve rechthebbenden, zij het EU-OSHA, de auteur(s) of enige andere vermelde derde partij. Het feit dat gebruikers toegang krijgen tot OSHwiki geeft hun geen enkel eigendomsrecht op de informatie die hun op OSHwiki ter beschikking wordt gesteld. Alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend, blijven voorbehouden aan de respectievelijke eigenaar(s).