Skip to main content

L-OSHwiki hija enċiklopedija online li tinkludi artikli miktuba mill-EU-OSHA jew minn awturi indipendenti li ġew ipprovduti aċċess mill-EU-OSHA.

Għalkemm il-maġġoranza tal-artikli inklużi fl-OSHwiki huma bl-Ingliż, hemm diversi artikli li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

  • •    Artikli li oriġinarjament ġew imtellgħin bl-Ingliż li ġew tradotti f’lingwi oħra. Dawn l-artikli setgħu ġew tradotti mill-EU-OSHA jew minn awtur indipendenti. F’dan l-aħħar każ, partijiet mill-artiklu setgħu ġew adattati għall-kuntest nazzjonali.
  • •    L-Artikli li jkunu ttellgħu direttament fuq l-OSHwiki f’lingwi oħra minbarra l-Ingliż. Dawn l-artikli ġew imtellgħin minn awturi indipendenti.

Jekk l-artiklu jkun disponibbli f’lingwi oħra, dan jiġi indikat fil-menu tax-xellug tal-paġna. L-EU-OSHA ma tieħu l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-akkuratezza tal-kontenut tal-artiklu rispettiv jekk dan ikun ġie tradott jew imtella’ direttament minn awtur indipendenti bl-Ingliż jew bi kwalunkwe lingwa oħra.