Skip to main content

L-EU-OSHA għandha l-għan li tagħmel il-postijiet tax-xogħol Ewropej aktar sikuri, tajbin għas-saħħa u aktar produttivi billi tiżviluppa, tanalizza u xxerred informazzjoni dwar is-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali (OSH). Fir-rwol tagħha bħala punt ta’ referenza għall-informazzjoni dwar l-OSH, l-EU-OSHA, tikkummissjona, tiġbor, tanalizza, u tippubblika r-riċerka u l-istatistika dwar ir-riskji tal-OSH.

L-għan ġenerali tal-OSHwiki huwa li tiġi pprovduta informazzjoni rilevanti, affidabbli u aġġornata dwar varjetà ta’ suġġetti tal-OSHwiki permezz ta’ stokk sostenibbli ta’ artikli tal-OSHwiki li jagħtu opinjoni Ewropea dwar l-OSH.

L-OSHwiki hija enċiklopedija online li tinkludi artikli miktuba mill-EU-OSHA nnifisha jew miktuba minn awturi indipendenti li ġew ipprovduti aċċess mill-EU-OSHA.

Il-kontenut offrut mill-EU-OSHA jista’ joriġina minn awturi u/jew - fil-biċċa l-kbira tal-każijiet - ikun fih informazzjoni proprjetarja ta’ partijiet terzi.

L-informazzjoni ppubblikata dwar l-OSHwiki tista’ tiġi protetta mid-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u industrijali. Id-drittijiet proprjetarji, inklużi d-drittijiet tal-awtur, inklużi fi kwalunkwe informazzjoni disponibbli permezz ta’ din l-OSHwiki huma vestiti fis-sidien rispettivi tagħhom, jiġifieri l-EU-OSHA, l-awturi jew kwalunkwe parti terza oħra kkreditati bħala tali. L-aċċess għall-OSHwiki ma jagħti lill-utenti l-ebda titolu ta’ sjieda fl-informazzjoni li tkun saret disponibbli għalihom fuq l-OSHwiki. Id-drittijiet kollha mhux mogħtija b’mod speċifiku b’dan huma riżervati mis-sid(ien) rispettiv(i).