Pārlekt uz galveno saturu

Atruna

Informācija, kuru autori sniedz EU-OSHA, tiek parādīta tā kā saņemta, bez jebkādas garantijas un tikai informatīviem nolūkiem. Šie autori uzņemas pilnu atbildību par sniegto datu un informācijas precizitāti un uzticamību. Lūdzam ņemt vērā, ka šī autoru sniegtā informācija ne vienmēr atspoguļo EU-OSHA viedokli.

Lai gan EU-OSHA cenšas nodrošināt informācijas savlaicīgumu un precizitāti, tomēr nesniedz nekādas pretenzijas, nodrošinājumus vai garantijas par OSHwiki pieejamās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai atbilstību un tāpēc tieši atsakās no atbildības par kļūdām un izlaidumiem ar likumu atļautajā maksimālajā apmērā.

Izņemot gadījumus, kad tiesību aktu noteikumos vai piemērojamos likumu noteikumos nav citu prasību, informācijai, kas pieejama, izmantojot OSHwiki, ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs. Nekādā gadījumā šo informāciju nedrīkst interpretēt kā profesionālu vai juridisku padomu.

EU-OSHA neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas var rasties, paļaujoties uz informāciju, kas sniegta ar OSHwiki starpniecību, tostarp uz informāciju no OSHwiki hipersaites, kas ir un paliek tikai attiecīgo trešo pušu kontroles un atbildības joma.

EU-OSHA nevar apliecināt neviena trešās puses iesniegta dokumenta, tostarp jebkādas tajos ietvertās informācijas, autentiskumu; EU-OSHA nevar garantēt arī jebkura oficiālā teksta atbilstību attiecīgajām digitālajām kopijām, kas varētu būt pieejamas OSHwiki. Ja EU-OSHA uzmanība tiks pievērsta kļūdām vai izlaidumiem saistībā ar informāciju, kas sniegta, izmantojot šo OSHwiki, EU-OSHA nekavējoties centīsies tās tieši labot vai, ja nepieciešams, sazināsies ar attiecīgo autoru vai trešo pusi.