Pārlekt uz galveno saturu

EU-OSHA mērķis ir uzlabot drošību, veselību un produktivitāti Eiropas darba vietās, izstrādājot, analizējot un izplatot informāciju par darba drošību un veselību (DDV). EU-OSHA kā DDV informācijas atskaites punkts pasūta, vāc, analizē un publicē pētījumus un statistiku par DDV riskiem.

OSHwiki vispārējais mērķis ir nodrošināt atbilstīgu, uzticamu un atjauninātu informāciju par dažādām DDV tēmām ar ilgtspējīgu OSHwiki rakstu krājumu, kas sniedz Eiropas skatījumu par OSH.

OSHwiki ir tiešsaistes enciklopēdija, kurā tiek iekļauti EU-OSHA vai tādu neatkarīgu autoru raksti, kuriem EU-OSHA ir nodrošinājusi piekļuvi.

EU-OSHA piedāvātā satura izcelsme var būt no autoriem un/vai — vairumā gadījumu — satur trešās puses patentētu informāciju.

OSHwiki publicētā informācija var būt aizsargāta ar intelektuālām un rūpnieciskā īpašuma tiesībām. Īpašumtiesības, tostarp autortiesības, kas attiecas uz jebkuru ar OSHwiki starpniecību pieejamo informāciju, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem, kas ir EU-OSHA, autori vai jebkura cita trešā puse, kas ir atzīta par tādu. Piekļuve OSHwiki nepiešķir lietotājiem īpašumtiesības uz informāciju, kas viņiem ir pieejama OSHwiki. Visas tiesības, kas šeit nav konkrēti piešķirtas, patur attiecīgais(-ie) īpašnieks(-i).