Pārlekt uz galveno saturu

OSHwiki ir tiešsaistes enciklopēdija, kurā tiek iekļauti EU-OSHA vai tādu neatkarīgu autoru raksti, kuriem EU-OSHA ir nodrošinājusi piekļuvi.

Lai gan lielākā daļa OSHwiki iekļauto rakstu ir angļu valodā, vairāki raksti ietilpst šādās kategorijās:

  • Raksti, kas sākotnēji augšupielādēti angļu valodā un ir tulkoti citās valodās. Šos rakstus var būt tulkojusi EU-OSHA vai neatkarīgs autors. Neatkarīga autora gadījumā raksta daļas var būt pielāgotas valsts kontekstam.
  • Raksti, kas ir tieši augšupielādēti OSHwiki citās valodās, izņemot angļu valodu. Šos rakstus ir augšupielādējuši neatkarīgi autori.

Ja raksts ir pieejams citās valodās, tas tiek norādīts lapas kreisās puses izvēlnē. EU-OSHA neuzņemas nekādu atbildību par attiecīgā raksta satura precizitāti, ja to ir tulkojis vai tieši augšupielādējis neatkarīgs autors angļu vai jebkurā citā valodā.