Pereiti į pagrindinį turinį

Teisinis pranešimas

Informacija, kurią autoriai pateikė EU-OSHA, tik informavimo tikslais rodoma kaip gauta kartu nepateikiant jokio patikinimo. Už pateiktų duomenų ir informacijos tikslumą ir patikimumą atsako tik šie autoriai. Atkreipkite dėmesį, kad autorių pateikta informacija nebūtinai atspindi EU-OSHA nuomonę.

EU-OSHA stengiasi laiku pateikti tikslią informaciją, tačiau ji nepateikia jokių pareiškimų, patikinimų ar garantijų dėl „OSHwiki“ prieinamos informacijos tikslumo, išsamumo ar tinkamumo, todėl aiškiai paneigia savo atsakomybę dėl klaidų ir praleistos informacijos tiek, kiek tai leidžiama pagal teisės aktus.

Išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktuose nustatytas taisykles arba taikytinas teisės nuostatas reikalaujama kitaip, informacija, kuri buvo perskaityta „OSHwiki“ svetainėje, yra tik bendro pobūdžio. Jokiomis aplinkybėmis informacija neaiškinama kaip reiškianti profesinį ar teisinį patarimą.

EU-OSHA neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri galėjo atsirasti naudojant „OSHwiki“ pateiktą informaciją, įskaitant „OSHwiki“ svetainėje pateiktus hipersaitus į informaciją, kurią kontroliuoja ir už kurią atsako tik atitinkamos trečiosios šalys.

EU-OSHA neturi galimybės patvirtinti bet kurios trečiosios šalies pateikto dokumento autentiškumą, įskaitant bet kokią tokiame dokumente esančią informaciją. EU-OSHA taip pat negali garantuoti bet kurio oficialaus teksto atitikties skaitmeninėms kopijoms, kurios gali būti pateiktos „OSHwiki“ svetainėje. Gavusi pranešimą apie „OSHwiki“ svetainėje pateiktos informacijos klaidas ar praleistą informaciją, EU-OSHA nedelsiant stengsis tokias informacijos spragas ištaisyti tiesiogiai arba prireikus apie tai informuos atitinkamą autorių ar trečiąją šalį.