Pereiti į pagrindinį turinį

EU-OSHA rengia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) ir taip siekia užtikrinti saugesnes, sveikesnes ir našesnes Europos darbo vietas. Atlikdama bendro informacijos apie DSS centro vaidmenį, EU-OSHA renka, analizuoja ir skelbia tyrimus ir statistinius duomenis apie DSS rizikos veiksnius arba paveda tai daryti kitiems subjektams.

Bendras „OSHwiki“ tikslas – sukurti tvarius „OSHwiki“ straipsnių, kuriuose skelbiama aktuali, patikima ir naujausia informacija įvairiomis DSS temomis, išteklius taip sudarant sąlygas iš esmės suprasti Europos poziciją DSS klausimais.

„OSHwiki“ – tai internetinė enciklopedija, kurioje pateikiami pačios EU-OSHA arba nepriklausomų autorių, kuriems prieigą suteikė EU-OSHA, parašyti straipsniai.

EU-OSHA siūlomą turinį gali būti parengę autoriai ir (arba) dažniausiai jame yra trečiosioms šalims nuosavybės teise priklausanti informacija.

„OSHwiki“ paskelbtai informacijai gali būti taikoma intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių apsauga. Nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, susijusios su bet kokia šioje „OSHwiki“ svetainėje prieinama informacija, suteikiamos jų atitinkamiems savininkams, t. y. EU-OSHA, autoriams arba bet kuriai trečiajai šaliai, kuriai suteiktas savininko statusas. Prieiga prie „OSHwiki“ nesuteikia naudotojams jokių nuosavybės teisių į jiems prieinamą informaciją „OSHwiki“ svetainėje. Visos čia konkrečiai nepaminėtos teisės suteikiamos jų atitinkamam (-iems) savininkui (-ams).