Hyppää pääsisältöön

Vastuuvapauslauseke

Ulkopuolisten kirjoittajien EU-OSHAlle toimittamat tiedot esitetään sellaisina kuin ne on otettu vastaan, niille ei anneta takuuta, ja ne esitetään vain tiedoksi. Kirjoittajat ovat yksin vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta. On huomattava, että kirjoittajien antamat tiedot eivät välttämättä kuvasta EU-OSHAn näkemyksiä.

Vaikka EU-OSHA pyrkii pitämään tiedot ajan tasalla ja paikkansa pitävinä, se ei väitä, että OSHwikissä saatavilla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä tai asianmukaisia eikä anna vakuuksia tai takuita niiden paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai asianmukaisuudesta. EU-OSHA sanoutuu näin ollen irti virheitä ja puutteita koskevasta vastuusta laajimmissa lain sallimissa rajoissa.

Ellei lakisääteisissä määräyksissä tai sovellettavissa lainkohdissa toisin edellytetä, OSHwikissä käytettävissä olevat tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi. Tietojen ei missään olosuhteissa pidä katsoa olevan ammattimaista tai oikeudellista neuvontaa.

EU-OSHA ei ota vastuuta tappioista tai vahingoista, joita voi johtua OSHwikissä annettuihin tietoihin luottamisesta. Tämä koskee myös tietoja, joihin on linkki OSHwikistä ja jotka ovat ja pysyvät ainoastaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten hallinnassa ja vastuulla.

EU-OSHA ei pysty varmentamaan minkään kolmannen osapuolen toimittaman asiakirjan eikä sen sisältämien tietojen aitoutta. EU-OSHA ei myöskään voi taata minkään virallisen tekstin yhtäpitävyyttä OSHwikissä mahdollisesti saataville annettavien vastaavien digitaalisten kopioiden kanssa. Jos EU-OSHA saa tietoonsa, että OSHwikissä annetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita, se pyrkii ripeästi oikaisemaan ne suoraan tai antaa oikaisun tarvittaessa asianomaisen kirjoittajan tai kolmannen osapuolen tehtäväksi.