Hyppää pääsisältöön

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) pyrkii tekemään eurooppalaisista työpaikoista turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia laatimalla, analysoimalla ja jakamalla tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta. EU-OSHA on keskeinen toimija työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa tiedoissa, ja se tilaa, kerää, analysoi ja julkaisee tutkimuksia ja tilastoja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista riskeistä.

OSHwikin päätarkoituksena on tarjota merkityksellistä, luotettavaa ja ajantasaista tietoa useista erilaisista työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä aiheista. OSHwiki-artikkelien pysyvästä kokoelmasta saa eurooppalaisen näkemyksen työterveydestä ja -turvallisuudesta.

OSHwiki on verkkotietokirja, johon ovat kirjoittaneet artikkeleita sekä EU-OSHAn työntekijät itse että riippumattomat kirjoittajat, joille EU-OSHA on antanut käyttöoikeudet.

EU-OSHAn tarjoama sisältö voi olla peräisin ulkopuolisilta kirjoittajilta, ja/tai useimmissa tapauksissa siinä on kolmannen osapuolen omistusoikeuden suojaamia tietoja.

OSHwikissä julkaistut tiedot voivat olla suojattuja teollis- ja tekijänoikeuksilla. Omistusoikeudet, myös tekijänoikeudet, joita millä tahansa OSHwikissä saatavilla olevilla tiedoilla on, kuuluvat oikeudenhaltijoille riippumatta siitä, onko haltija EU-OSHA, ulkopuolinen kirjoittaja vai jokin muu kirjoittajaksi katsottu kolmas osapuoli. OSHwikin käyttöoikeus ei anna käyttäjille omistusoikeutta heidän saatavilleen OSHwikissä annettuihin tietoihin. Oikeudenhaltijat pidättävät siis kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä.