Премини към основното съдържание

OSHwiki е онлайн енциклопедия, включваща статии, изготвени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа или от независими автори, на които агенцията е предоставила достъп.

Въпреки че по-голямата част от статиите, включени в OSHwiki, са на английски език, има няколко статии, които попадат в следните категории:

  • Статии, първоначално качени на английски език, които са преведени на други езици. Тези статии може да са преведени от EU-OSHA или от независим автор. В последния случай части от статията може да са били адаптирани към националния контекст.
  • Статии, които са качени директно в OSHwiki на езици, различни от английски. Тези статии са качени от независими автори.

Ако статията е достъпна на други езици, това ще бъде посочено в менюто отляво на страницата. EU-OSHA не поема никаква отговорност по отношение на точността на съдържанието на съответната статия, ако тя е била преведена или качена директно от независим автор на английски или на друг език.