Hoppa till huvudinnehåll

EU-Osha strävar efter att göra europeiska arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva genom att utveckla, analysera och förmedla information om arbetsmiljö. EU-Osha fungerar som en referenspunkt för arbetsmiljöinformation och beställer, samlar in, analyserar och publicerar forskning och statistik om arbetsmiljörisker.

Det allmänna syftet med OSHwiki är att tillhandahålla relevant, tillförlitlig och uppdaterad information om en rad arbetsmiljöfrågor via en gedigen uppsättning OSHwiki-artiklar som ger en europeisk syn på arbetsmiljöfrågor.

OSHwiki är en online-encyklopedi med artiklar som skrivits av EU-Osha eller av oberoende skribenter som beviljats tillgång av EU-Osha.

EU-Oshas innehåll kan komma från skribenter och/eller – i de flesta fall – innehålla skyddad information från tredje part.

Information som publiceras på OSHwiki kan skyddas av immateriella och industriella rättigheter. Äganderätter, inklusive upphovsrätt, till alla de uppgifter som finns tillgängliga via OSHwiki innehas av respektive ägare, dvs. EU-Osha, skribenter eller annan tredje part som anges som sådan. Tillgång till OSHwiki ger inte användarna någon äganderätt till den information som görs tillgänglig för dem på OSHwiki. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls respektive ägare.