Przejdź do treści

Safety Science Monitor

Niniejszy artykuł należy do niezależnego, recenzowanego czasopisma naukowego „Safety Science Monitor”. Zwracamy uwagę, że artykuł nie był aktualizowany od czasu publikacji i niekoniecznie odzwierciedla opinie EU-OSHA.