Liigu edasi põhisisu juurde

Õigusteave

Autorite poolt EU-OSHA-le esitatud teave esitatakse nii, nagu see on saadud, ilma igasuguse tagatiseta ja ainult teabeks. Autorid vastutavad ainuisikuliselt esitatud andmete ja teabe õigsuse ning usaldusväärsuse eest. NB! Esitatud teave ei pruugi kajastada EU-OSHA seisukohti.

Kuigi EU-OSHA püüab teha kõik, et teave oleks ajakohane ja õige, ei esita EU-OSHA ühtki väidet, kinnitust ega tagatist OSHwiki kaudu kättesaadava teabe õigsuse, täielikkuse või piisavuse kohta ning ütleb seetõttu selge sõnaga suurimas seadusega lubatud ulatuses lahti vastutusest vigade ja väljajättude korral.

Teave, millele on juurdepääs OSHwiki kaudu, on üksnes üldteave, v.a kui põhikirja või kohaldatavate õigusnormide kohaselt ei nõuta teisiti. Mingil juhul ei tohi seda teavet tõlgendada professionaalse või juriidilise nõuandena.

EU-OSHA ei vastuta kahju eest, mis võib tuleneda OSHwiki kaudu esitatud teabest, sealhulgas OSHwiki kaudu lingitud teabest, mida kontrollivad ja mille eest vastutavad üksnes asjaomased kolmandad isikud.

EU-OSHA ei saa kinnitada mis tahes kolmanda isiku esitatud dokumendi, sealhulgas selles sisalduva teabe autentsust ega tagada ametliku teksti vastavust võimalikele OSHwikis kättesaadavaks tehtud vastavatele digitaalsetele koopiatele. Kui EU-OSHAt teavitatakse OSHwiki kaudu esitatud teabega seotud vigadest või puudustest, võtab EU-OSHA kohe nende vahetu parandamise meetmeid või suunab vajaduse korral küsimuse asjaomasele autorile või kolmandale isikule.