Liigu edasi põhisisu juurde

EU-OSHA eesmärk on muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks, arendades, analüüsides ning levitades teavet töötervishoiu ja tööohutuse kohta. Töötervishoiu- ja tööohutusteabe võrdluspunktina tellib, kogub, analüüsib ning avaldab EU-OSHA töötervishoiu- ja tööohutusriskide uuringuid ning statistikat.

OSHwiki üldine eesmärk on pakkuda asjakohast, usaldusväärset ja ajakohastatud teavet mitmesugustel töötervishoiu- ja tööohutusteemadel OSHwiki artiklite püsikogumis, milles esitatakse Euroopa seisukohti töötervishoiu ja tööohutuse kohta.

OSHwiki on veebientsüklopeedia, mis sisaldab EU-OSHA enda või sõltumatute autorite kirjutatud artikleid, millele EU-OSHA on andnud juurdepääsu.

EU-OSHA pakutav sisu võib pärineda autoritelt ja/või enamikul juhtudel sisaldada kolmandate isikute ärisaladusena käsitletavat teavet.

OSHwikis avaldatud teave võib olla kaitstud intellektuaal- ja tööstusomandiõigusega. OSHwiki kaudu kättesaadava teabe omandiõigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad vastavalt nende omanikele, kelleks on EU-OSHA, autorid või mis tahes muu kolmandast isikust autor. Juurdepääs OSHwikile ei anna kasutajatele OSHwikis avaldatud teabe omandiõigust. Kõik õigused, mida siin konkreetselt ei ole nimetatud, jäävad vastavatele omanikele.