Skip to main content

Organizacijska enota agencije, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov

Vodja enote za preprečevanje tveganj in raziskave (information(afna)osha.europa.eu)

Namen obdelave osebnih podatkov

Za pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi tega spletišča se pri vsakem dostopu do njega ustvarijo dnevniške datoteke, ki vsebujejo naslednje združene podatke: skupno število obiskov, države uporabnikov, čas trajanja sej in pot brskanja po spletišču, ki so jo uporabniki izbrali med sejami.

Pravna podlaga

Uredba (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94

Vrsta obdelanih podatkov

V navedene dnevniške datoteke so vključene naslednje informacije:

  • IP-naslov uporabnika,
  • datum in čas, ko je bil uporabnikov zahtevek za dostop do spletišča zabeležen na spletnem strežniku,
  • zahtevani spletni naslov (URL),
  • vrnjena koda HTTP, poslana pošiljatelju zahtevka (uporabniku),
  • čas obdelave, ki ga je porabil pošiljatelj zahtevka,
  • niz uporabnikovega posrednika, ki ga ima pošiljatelj zahtevka.

Piškotki

Ta stran bo določila začasne sejne piškotke vsakič, ko boste obiskali spletišče. Ti so potrebni za omogočanje seje, vendar ne vsebujejo osebnih podatkov.

Na spletišču se statistični podatki, povezani z uporabo spletne strani, zbirajo z orodjem Matomo. Matomo v celoti gostuje na strežnikih agencije EU-OSHA na območju Evropske unije. Orodje Matomo bo shranilo piškotke v vaš računalnik, vendar ti ne vsebujejo osebnih podatkov. IP-naslov se zbira samo za geografsko-statistične namene (država, regija in mesto).

Če ne želite, da bi agencija EU-OSHA z orodjem Matomo sledila vaši dejavnosti, lahko njegovo uporabo zavrnete s klikom na spodnje polje.

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na členu 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Prejemniki podatkov

Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi) naslednjim prejemnikom:

  • ustrezno imenovanemu osebju agencije EU-OSHA,
  • zunanjemu ponudniku storitev gostovanja strežnikov agencije EU-OSHA.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico od upravljavca zahtevati dostop do osebnih podatkov in spremembo ali njihov izbris oziroma omejitev njihove obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, oziroma imajo, kadar je to primerno, pravico do ugovora zoper obdelavo ali pravico do preklica soglasja kadar koli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom (členi 17, 18, 19, 20, 22, 23 in 24 navedene uredbe).

Vse zahteve za uveljavljanje katere koli od teh pravic je treba poslati po elektronski pošti na naslov information(afna)osha.europa.eu z navedbo organizacijske enote agencije, ki ji je zaupana obdelava podatkov, kot je navedeno v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, in naziva postopka obdelave ter besedne zveze „data protection“ (varstvo osebnih podatkov) v zadevi sporočila.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, se lahko omejijo le v primerih, ki so predvideni v členu 25 uredbe.

Informacije o obdobju hrambe podatkov

Informacije v dnevniških datotekah se dve leti hranijo na strežniku agencije EU-OSHA, ki gostuje pri zunanjem ponudniku iz Evropske unije.

Podatki, potrebni za pripravo anonimnih statističnih poročil, pa se hranijo dlje.

Varnostni ukrepi

Vzpostavljene imamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov ali njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkrivanjem ali uničenjem. To vključuje notranje preglede praks zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov ter varnostne ukrepe, med katerimi so ustrezno šifriranje komunikacij in ukrepi za fizično varovanje, za zagotovitev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, v katerih hranimo osebne podatke.

Zahtevki za informacije

Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeti dodatne informacije glede obravnave svojih osebnih podatkov, lahko zahtevke za informacije naslovijo na uradno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov: dpo [at] osha.europa.eu.

Stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP)

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov:  http://www.edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Datum začetka obdelave podatkov

Datum dostopa do spletišča.