Mergi la conţinutul principal

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Șeful unității Prevenire și cercetare (information [at] osha.europa.eu)

Scop

OSHwiki este o enciclopedie online al cărei scop este să furnizeze comunității SSM informații relevante, fiabile și actualizate prin intermediul unei colecții solide de articole OSHwiki. EU-OSHA le permite autorilor să creeze și să actualizeze articole OSHwiki pentru care le sunt prelucrate datele personale pentru a se putea stabili dacă au expertiză relevantă în domeniu și a le permite autorilor să creeze, să acceseze și să-și gestioneze contul OSHwiki și să editeze paginile OSHwiki.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2019/126 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului.

Tipul de date prelucrate

Informațiile care sunt prelucrate când se solicită un cont de autor sunt:

  • adresa de e-mail, care este necesară pentru a accesa platforma OSHwiki sau pentru a crea sau a edita un articol;
  • prenumele și numele de familie;
  • organizația;
  • experiența profesională în domeniul de expertiză.

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „regulamentul”).

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „nevoii de a ști”):

  • personalul EU-OSHA repartizat în mod corespunzător proiectului OSHwiki;
  • furnizorul extern care găzduiește serverul EU-OSHA în caz de probleme tehnice.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului de date accesul la datele personale care le privesc, precum și rectificarea sau ștergerea lor sau restricționarea prelucrării datelor privitoare la persoana vizată, sau, după caz, dreptul de a se opune prelucrării sau de a-și retrage oricând consimțământul fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (articolele 17, 18, 19, 20, 22, 23 și 24 din regulament).

Orice solicitare privind exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi ar trebui transmisă prin e-mail la info [at] oshwiki.eu, menționând în titlul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

Drepturile persoanelor vizate pot fi restricționate doar în cazurile prevăzute la articolul 25 din regulament.

Informații privind perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal care îi privesc pe autori sunt păstrate până când autorul trimite un e-mail la info [at] oshwiki.eu prin care solicită ștergerea contului.

Măsuri de securitate

Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor care vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, criptarea corespunzătoare a comunicărilor și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm date cu caracter personal.

EU-OSHA stochează datele pe serverele noastre situate pe teritoriul UE.

Solicitări de informații

Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la adresa: dpo [at] osha.europa.eu.

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa https://www.edps.europa.eu, în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu respectă dispozițiile regulamentului.

Data începerii prelucrării

Data conectării pe site/transmiterii formularului de înscriere a unui autor.