Mergi la conţinutul principal

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Șeful unității Prevenție și cercetare (information [at] osha.europa.eu)

Scopul prelucrării datelor

Pentru elaborarea de statistici anonime despre utilizarea acestui site, pentru fiecare accesare a site-ului se creează fișiere jurnal ce conțin următoarele date agregate: numărul total de vizite, țările din care provin utilizatorii, durata sesiunilor și calea urmată de utilizatori în cursul sesiunilor.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2019/126al Parlamentului European și al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului.

Tipul de date prelucrate

Fișierele jurnal conțin următoarele informații:

  • adresa IP a utilizatorului;
  • data și ora la care cererea utilizatorului de a accesa site-ul a ajuns la serverul web;
  • adresa URL solicitată;
  • codul de răspuns HTTP furnizat solicitantului (utilizatorului);
  • durata de prelucrare a cererii solicitantului;
  • șirul agentului utilizator al solicitantului.

Module cookie

Acest site va seta temporar module cookie de sesiune de câte ori îl vizitați. Modulele cookie sunt necesare pentru desfășurarea sesiunii, dar nu conțin date cu caracter personal.

Acest site colectează statistici web prin software-ulMatomo, găzduit în totalitate pe serverele EU-OSHA din Uniunea Europeană. Matomo va stoca module cookie în calculatorul dumneavoastră, dar acestea nu conțin date cu caracter personal. Matomo primește adresa IP doar în scopul realizării de statistici geografice (țară, regiune și oraș).

Dacă nu doriți ca EU-OSHA să vă urmărească activitatea prin Matomo, puteți opta pentru dezactivarea acestuia bifând caseta de mai jos

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „regulamentul”).

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):

  • personalul autorizat al EU-OSHA;
  • furnizorul extern care găzduiește serverul EU-OSHA.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului de date accesul la datele cu caracter personal care le privesc, precum și rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării datelor privitoare la persoana vizată, sau, după caz, dreptul de a se opune prelucrării sau de a-și retrage oricând consimțământul fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia (articolele 17, 18, 19, 20, 22, 23 și 24 din regulament).

Solicitările de exercitare a unuia dintre aceste drepturi trebuie trimise prin e-mail la adresa: information [at] osha.europa.eu, indicând unitatea organizatorică a agenției care este însărcinată cu operațiunile de prelucrare, astfel cum se indică în prezenta declarație privind protecția datelor, precum și denumirea operațiunii de prelucrare, menționând în titlul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

Drepturile persoanelor vizate pot fi restricționate doar în cazurile prevăzute la articolul 25 din regulament.

Informații privind perioada de stocare a datelor

Informațiile conținute în fișierele jurnal sunt păstrate 2 ani pe serverul EU-OSHA, găzduit de un furnizor extern situat în Uniunea Europeană.

Datele utilizate la crearea de rapoarte statistice anonime vor fi păstrate o perioadă mai lungă.

Măsuri de securitate

Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor și măsurilor de securitate care vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, precum și criptarea corespunzătoare a comunicărilor și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm date cu caracter personal.

Solicitări de informații

Pentru alte informații suplimentare privind prelucrarea datelor lor personale, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la adresa dpo [at] osha.europa.eu.

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, la adresa https://www.edps.europa.eu, în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu respectă dispozițiile regulamentului.

Data începerii prelucrării

Data accesării site-ului.